Snus styrkeguide

Snus styrkeguide

Hvordan styrken på snus defineres varierer med både merke og type snus, og kan virke uoversiktlig for mange. Vi har derfor laget en guide til deg for hvordan vi rangerer snusstyrke.

Snus styrke på skala

De fleste snusvarianter har en S etterfulgt av et tall mellom en og fem i produktnavnet eller på boksen. Dette viser til styrkeskalaen enkelte merker bruker for å si noe om den relevante snusens styrke og nikotininnhold. S1 er med andre ord den mildeste snusen på markedet, mens S5 er den sterkeste.


Det er likevel ikke alltid slik at den faktiske betegnelsen står i samsvar med snusens opplevde styrke. Derfor blir det ofte brukt andre betegnelser i tillegg, som normal, strong, extra strong eller ultra strong i tillegg. Snusens styrke vises gjerne også med prikker, der to prikker tilsvarer S2 eller normal styrke og oppover. Dette er ikke minst vanlig med svenskprodusert snus.
Selve styrken på snus avgjøres etter at det er gjort en helhetsvurdering av denne. Det handler altså mer om hvordan selve styrken oppfattes av brukere, og ikke bare hvor mye nikotin hver porsjon inneholder.


Nikotinmengde

Hvilket tilnavn eller styrkebenevnelse hver snusvariant får avhenger først og fremst av mengden nikotin per porsjon. Det er stor variasjon i hvor mye nikotin hver snus inneholder. En nikotinfri snus vil for eksempel inneholde 0 mg/g, mens en ultra sterk snus kan ha så mye som 20 mg/g eller mer. Snus med over 19 mg/g vil plasseres i kategorien ultra sterk, eller ultra strong snus, med S5 som tilnavn. Dette er den sterkeste varianten på markedet.


Andre faktorer som spiller inn

I tillegg til innhold av nikotin per porsjon er det flere andre faktorer som også spiller inn når styrken skal avgjøres. Blant annet spiller faktisk hver persons bruk inn. For eksempel vil plasseringen i munnen og hvor mye spytt du har i munnen påvirke din opplevelse av styrken. 


Vanligvis vil kun mellom 10 og 20 % av porsjonens totale nikotinmengde tas opp under bruk. Også snusens og brukers pH-verdi vil ha en påvirkning for opplevelsen av styrken i hver snus. 

 

Smak
Den individuelle snusens smak kan også ha mye å si for hvor sterk den oppfattes. Noen varianter har ekstra smakstilsetninger som gjør at snusen føles sterkere. Dette kan for eksempel være mint eller chili, som vil gi en avkjølende eller lett stikkende effekt.


Fuktighetsnivå
Snusens format og fuktighetsnivå har også mye å si for opplevelsen av styrke. Jo høyere nivå av fuktighet snusen har, dess mer nikotin vil frigjøres når den brukes. Porsjoner med høyere fuktighetsnivå vil derfor være klassifisert som sterkere, selv om de har samme smak og nikotininnhold som for eksempel white porsjoner.


Ved tørrere porsjonssnus som white eller all white snus er du avhengig av at spyttet i munnen stimuleres for å frigjøre nikotin. Noen produsenter tilsetter derfor ulike søtningsmidler til porsjonene, da dette øker spyttproduksjonen.


Slik rangerer vi snus styrke

Her på snus.com prøver vi å gjøre det enkelt for våre kunder å finne fram til riktig styrke, og bruker følgende rangeringer av snus styrke:

  • Nikotinfri: Snus helt fri for nikotin, 0 mg/g
  • Mild styrke S1: 0.1 til 7.0 mg/g
  • Normal styrke S2: 7.1 til 12.0 mg/g
  • Strong/sterk S3: 12.1 til 19.0 mg/g 
  • Extra strong/ekstra sterk S4: 19.1 mg/g til 25 mg/g
  • Ultra strong/ultra sterk S5: >25,1 mg/g


Det er for øvrig viktig å være oppmerksom på at alle snusprodusenter har ulik rangering, som gjør at noen styrker ofte kan gå over i hverandre. Foruten dette er det også forskjell i styrke mellom original, white og all white eller helhvit snus. Dette skyldes hovedsakelig det varierende fuktighetsnivået i hver av disse, men også faktorer som smak.