Seniorforsker råder mot å forby snus med smak

Seniorforsker råder mot å forby snus med smak

VG har tatt en prat med Karl Erik Lund som er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og han anbefaler ikke et potensielt forbud av smakstilsatt snus.

«Hvis man forbyr smakstilsatt snus, risikerer vi at andelen røykere går opp igjen. Og det ønsker vi ikke.»

«I California forbød de smakstilsettinger i e-sigaretter. Det førte til et oppsving i røyking blant unge. Det kan være en uheldig konsekvens av å ta bort smakene i snus»

Lund sier at det muligens kan være litt for tidlig å gå løs på snusen:

«Vi har undersøkt ganske nøye hvem som bruker smakstilsatt snus. Til nå har det vært mer utbredt blant tidligere røykere. Smakene er en viktig ingrediens for å trekke røykere bort fra det som er livsfarlig – røyking – til det som er ikke er ufarlig, men likevel mindre farlig – snus.

Det er fordelen smak i snus har, at det trekker en del bort fra røyking»

Les hele saken her hos VG