Informasjon om behandling av personopplysninger

Sist oppdatert: 2 januar 2024

I denne informasjonsteksten beskriver vi hvordan vi samler inn, bruker og deler dine personopplysninger når du bruker våre nettsteder og digitale kanaler, foretar kjøp og kommuniserer med oss – for eksempel når du kontakter kundeservice eller deltar i konkurranser og andre aktiviteter som vi arrangerer.

Med personopplysninger menes informasjon som kan identifisere deg direkte eller indirekte, for eksempel navn eller IP-adresse.

Det er viktig for oss at du føler deg trygg på hvordan vi håndterer personopplysningene. Vi iverksetter tiltak for å sikre at personopplysningene beskyttes, og at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende lover og regler samt våre interne retningslinjer og prosedyrer.

Vi selger aldri personopplysningene til andre uten ditt samtykke.

For å gjøre det enkelt for deg å finne frem i denne informasjonen, har vi delt opp innholdet i følgende punkt. 

 1. Hvem er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene?
 2. Hvilke personopplysninger samler vi inn?
 3. Hvor samler vi inn personopplysningene fra?
 4. Hvorfor behandler vi personopplysningene?
 5. På hvilket rettslig grunnlag bruker vi personopplysningene?
 6. Hvilke mottakere deler vi personopplysningene med?
 7. Hvilke rettigheter har du?
 8. Informasjonskapsler og annen teknologi
 9. Hvor behandler vi personopplysningene?
 10. Oppdateringer av denne informasjonen
 11. Har du spørsmål?
 12. Nærmere informasjon om bruken av personopplysninger
   

1. Hvem er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene?

Som utgangspunkt er selskapet du har kontakt med, ansvarlig for egen behandling av personopplysninger. Med vivår og oss i denne informasjonen menes det respektive selskapet som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene.

Snusbolaget Norden AB er imidlertid i fellesskap med det respektive selskapet ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine, for å kommunisere og formidle tilbud i ulike kanaler og for å gjennomføre analyser som skal skaffe kundeinnsikt. For å verne personopplysningene har konsernselskapene seg imellom inngått en avtale som inneholder en felles ordning, og som regulerer bruken av personopplysninger. Hvis du ønsker informasjon om det vesentligste innholdet i denne felles ordningen, kan du kontakte vårt personvernombud. Kontaktopplysningene til personvernombudet finner du i punkt 11 nedenfor.

Tabellen nedenfor viser hvilke selskaper som omfattes av denne informasjonen, og deres respektive nettsteder. For klarhetens skyld har vi også oppgitt hvilke land hvert selskap leverer produkter til. Kontaktopplysningene til hvert selskap finner du nederst i punkt 11.
 

Selskap

Nettsted

Leveringsland

Haypp Limited
(reg. no. 13876184)

haypp.com/uk
northerner.com/uk

vapeglobe.co.uk

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

 

Snusbolaget Norden AB
(org.nr. 556801–3683)

 

snusbolaget.se
snusbrev.se
snusmarkt.ch
nettotobak.com
snusnetto.com
haypp.com/de
haypp.com/se
northerner.com/de

Sverige, Tyskland

og Sveits

Haypp GmbH

Snushjem.no AS
(org.nr. 919 649 585)

Vapeglobe.de

 

snus.com

snushjem.no

snuslageret.no

Tyskland

Norge

 

Kontaktopplysningene til selskapene finner du nederst i punkt 11.
 

2. Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Vi samler bare inn personopplysningene vi har behov for.

Hvilke personopplysninger vi samler inn om deg, avhenger av hvilken type kontakt du har med oss. Vi samler inn og behandler kategoriene av personopplysninger som står oppført nedenfor:

 • Identitetsopplysninger: informasjon som gjør det mulig å identifisere deg, for eksempel navn
 • Kontaktopplysninger: opplysninger som gjør det mulig å kontakte deg, for eksempel adresse, e-postadresse og telefonnummer
 • Bestillings- og leveringsopplysninger: opplysninger om bestillingen og valgt leveringsmåte, f.eks. produkt, pris, bestillingsdato og leveringsmåte
 • Brukergenererte opplysninger: opplysninger om din aktivitet og bruk av nettstedene våre, om våre digitale kanaler og tjenester (for eksempel om klikk og besøk) og ellers om din atferd på nettstedene og de digitale kanalene
 • Profilopplysninger: informasjon om profilen din, for eksempel kjønn og alder
 • Kommunikasjon: innhold i kommunikasjonen med oss, for eksempel innhold i e-poster til kundeservice eller svarene når du deltar i markedsundersøkelser
 • Tekniske opplysninger: tekniske opplysninger om enheten du bruker når du besøker nettstedet eller våre digitale kanaler, for eksempel enhetstype, nettleserversjon og operativsystem
   

3. Hvor samler vi inn personopplysningene fra?

Vi samler inn personopplysninger fra følgende kilder:

 • Deg selv: Når du foretar kjøp på nettstedet, bruker nettstedet og andre digitale kanaler, kontakter kundeservice eller deltar i markedsundersøkelser, samler vi inn personopplysninger.
 • Betalingstjenesteleverandører: Når du foretar kjøp på nettstedet, samler vi for eksempel inn identitetsopplysninger, kontaktopplysninger og bestillings- og leveringsopplysninger som betalingstjenesteleverandøren deler med oss.
 • Transportører: For å spore forsendelsen eller sikre at varen har blitt levert, samler vi inn bestillings- og leveringsopplysninger som transportørene vi samarbeider med, deler med oss.
 • Konsernselskaper: Selskapene i konsernet samarbeider med hverandre og deler i denne forbindelse opplysninger seg imellom, for eksempel for å kunne kommunisere og formidle tilbud i ulike kanaler.
 • Samarbeidspartnere: Vi samarbeider med ulike selskaper, for eksempel markedsføringsplattformer, og samler inn personopplysningene de deler med oss, for å håndtere våre relasjoner til samarbeidspartneren.
 • Sosiale nettverksplattformer: Hvis du besøker kanalene våre på sosiale nettverksplattformer, samler vi inn personopplysningene du gir til oss gjennom disse kanalene.
 • Eksterne informasjonstjenester: Ved hjelp av eksterne informasjonstjenester komplementerer vi personopplysningene vi samler inn om deg. Dette gjør vi for eksempel for å kunne kommunisere og formidle tilbud i ulike kanaler, for å gjennomføre analyser som skal skaffe kundeinnsikt og for å gjennomføre alderskontroller.
   

4. Hvorfor behandler vi personopplysningene

Vi bruker personopplysningene til ulike formål, blant annet å håndtere bestillinger, levere tjenester, kommunisere med deg, følge opp henvendelser, håndtere og imøtegå rettslige krav og overholde loven.

Nedenfor forklarer vi nærmere formålet med behandlingen og kommer med eksempler på hvilke typer behandling som finner sted for de ulike formålene. Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er slik at alle typer behandling gjelder deg. Hvilken behandling dine opplysninger får, avhenger av hvilken type kontakt du har med oss.

Hvis du ønsker å lese mer om de ulike kategoriene av opplysninger, hvilke rettslige grunnlag vi har for å bruke personopplysninger til de forskjellige formålene, og hvor lenge personopplysningene lagres, kan du se Nærmere informasjon om bruken av personopplysninger i punkt 12 nedenfor.

Håndtere bestillingen eller abonnementet

Vi bruker personopplysningene til å håndtere bestillingen på nettstedet, for eksempel registrere den, kommunisere med deg og håndtere eventuelle klager. Vi bruker også personopplysningene til å håndtere et abonnement som du har bestilt, for eksempel registrere det og kommunisere med deg. Du må oppgi påkrevd informasjon når du legger inn bestillingen, siden slik informasjon er nødvendig for at vi skal kunne håndtere den. Hvis du ikke oppgir informasjonen vi ber om, kan vi dessverre ikke håndtere bestillingen.

Levere tjenester på nettstedene

Vi bruker også personopplysninger til å levere tjenester på nettstedene, for eksempel registrere en brukerkonto og gi deg tilgang til Mine sider på nettstedet.

Svare på spørsmål og yte kundeservice

Hvis du kontakter oss, for eksempel via e-post eller telefon, bruker vi personopplysningene som du deler med oss, til å svare på spørsmålet eller yte kundeservice.

Kommunisere og formidle tilbud i ulike kanaler

Vi bruker personopplysningene til å formidle tilbud og tilpasset kommunikasjon til deg fra oss og samarbeidspartnerne våre i ulike digitale kanaler, for eksempel via e-post eller sosiale medier. Du kan når som helst avregistrere deg ved å klikke på avmeldingslenken eller kontakte kundeservice. For å kommunisere relevant informasjon og tilbud kan vi bruke opplysningene dine til profilering ved at vi analyserer tidligere kjøp og bruk av våre nettsteder, digitale kanaler og tjenester.

Til dette formålet deler vi også personopplysningene med sosiale nettverksplattformer og markedsføringsplattformer. Lenger nede under dette punktet finner du mer informasjon om hvilke mottakere som personopplysningene deles med.

Gjennomføre analyser for å skaffe kundeinnsikt

Vi bruker personopplysningene til å utføre ulike analyser for å skaffe kundeinnsikt på et aggregert nivå. Dette gjør vi for å få bedre forståelse og innsikt i kundens kjøpsatferd og -mønstre. For samme formål kan vi også komplementere personopplysningene med opplysninger vi har samlet inn fra eksterne informasjonstjenester. Siden analysene utføres på aggregerte opplysninger, skjer det ikke noen profilering i forbindelse med denne behandlingen. Vi deler anonymisert kundeinnsikt som ikke inneholder personopplysninger, med produsenter og samarbeidspartnere som skal bruke denne innsikten i sin virksomhet.

Levere nyhetsbrev

Vi bruker personopplysningene til å levere nyhetsbrevet, for eksempel til å sende det ut. Du kan når som helst avregistrere deg ved å klikke på avmeldingslenken eller kontakte kundeservice.

Følge opp og evaluere virksomheten

Vi bruker personopplysningene til å utarbeide rapporter på et overordnet nivå og statistikk med det formål å følge opp og evaluere virksomheten. For eksempel sammenstiller vi bestillings- og leveringsopplysninger for å sikre at vi har produktene på lager, og for å forstå hvilke produkter som er mer populære enn andre. Det skjer ikke noen form for profilering innenfor rammen av denne behandlingen.

Gjennomføre konkurranser, arrangementer og andre aktiviteter

Hvis du deltar i en konkurranse, et arrangement eller en annen aktivitet som vi organiserer, bruker vi personopplysningene til å gjennomføre konkurransen, arrangementet eller aktiviteten – for eksempel registrere deltakelsen, kommunisere med deg om aktiviteten og eventuelt publisere opplysninger om vinnere på nettstedene og våre digitale kanaler.

Gjennomføre markedsundersøkelser

Hvis du velger å delta i en markedsundersøkelse som vi gjennomfører, samler vi inn personopplysningene du oppgir i forbindelse med undersøkelsen. Markedsundersøkelser hjelper oss med å forstå opplevelsen din når du kjøper varer og bruker tjenesten. Vi vil gjerne vite hva du mener om virksomheten vår samt våre produkter og tjenester. Du kan når som helst avregistrere deg ved å klikke på avmeldingslenken eller kontakte kundeservice.

Utvikle og forbedre virksomheten

Vi bruker personopplysningene når vi utfører generelle analyser for å utvikle og forbedre virksomheten samt forretningsmetoder og -strategiene. Dette gjør oss i stand til å forbedre butikkopplevelsen og kundeservicen kontinuerlig. Det skjer ikke noen form for profilering innenfor rammen av denne behandlingen.

Følge opp og evaluere bruken av nettstedene og digitale kanaler

Det er viktig for oss å forstå hvordan nettsidene og de digitale kanalene benyttes. Vi bruker derfor personopplysningene for dette formålet, for eksempel når vi samler inn og analyserer besøks- og brukerstatistikk som viser hvordan nettstedene, de digitale kanaler og tjenestene benyttes.

Muliggjøre funksjonalitet på nettstedene

Når det er nødvendig, bruker vi personopplysningene til å muliggjøre funksjonalitet på nettstedet vårt, for eksempel huske innstillinger. Dette gjør vi for å kunne tilby en bedre brukeropplevelse på nettstedet.

Håndtere relasjoner til samarbeidspartnere

Vi bruker personopplysningene til å håndtere våre relasjoner til samarbeidspartnerne, for eksempel markedsføringsplattformer. Dette gjør vi blant annet for å betale provisjon til samarbeidspartnere for kjøp generert ved hjelp av deres markedsføring. For samme formål deler vi personopplysningene med samarbeidspartnerne. Lenger nede under punktet Hvilke mottakere deler vi personopplysningene med? finner du mer informasjon.

Sørge for teknisk funksjonalitet og sikkerhet

Vi bruker personopplysningene for å sørge for nødvendig teknisk funksjonalitet og sikkerhet på nettstedet og i tjenestene, for eksempel sikkerhetslogging, feilbehandling og sikkerhetskopiering.

Håndtere og imøtegå rettslige krav

Vi behandler personopplysninger når det er nødvendig for å håndtere og imøtegå et rettskrav, for eksempel i forbindelse med en tvist eller en rettsprosess. For dette formålet kan vi dele visse opplysninger med andre mottakere; se nedenfor for mer informasjon.

Oppfylle rettslige forpliktelser

Ved behov behandler vi personopplysninger for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (for eksempel krav i bokførings- eller personvernloven), for alderskontroll og for produktansvar og ‑sikkerhet. For dette formålet kan vi dele visse opplysninger med andre mottakere; se nedenfor for mer informasjon.
 

5. På hvilket rettslig grunnlag bruker vi personopplysningene?

For at behandlingen av personopplysninger skal være lovlig, må det finnes et rettslig grunnlag for den. Nedenfor beskriver vi det rettslige grunnlaget vi baserer oss på når vi behandler personopplysningene dine. For å lese mer om hvilket rettslig grunnlag vi baserer oss på ved behandlingen av personopplysninger til ulike formål, kan du se Nærmere informasjon om bruken av personopplysninger i punkt 12 nedenfor.

 • Rettslig forpliktelse: Når vi trenger personopplysningene for å oppfylle en rettslig forpliktelse som gjelder for oss (for eksempel krav i bokføringslovgivningen), er behandlingen av personopplysningene basert på dette grunnlaget.
 • Oppfyllelse av avtaler: Når vi trenger personopplysningene for å oppfylle en avtale med deg, for eksempel for å overholde kjøpsvilkårene ved håndteringen av en bestilling, er behandlingen av personopplysningene basert på dette grunnlaget.
 • Berettiget interesse: I noen tilfeller har vi etter vår vurdering en berettiget interesse av å behandle personopplysningene. Etter å ha foretatt en interesseavveining, har vi kommet til at denne berettigede interessen veier tyngre enn din interesse av ikke å få personopplysningene behandlet. Eksempler på berettigede interesser er å kommunisere med deg og å følge opp og evaluere virksomheten vår. I et slikt tilfelle utgjør vår berettigede interesse grunnlaget for behandlingen av personopplysningene. Du har rett til å protestere mot behandlingen av personopplysninger på grunnlag av vår berettigede interesse, jf. punkt 7 nedenfor.
 • Samtykke: Når du har gitt samtykke til vår behandling av personopplysningene, for eksempel ved å godta bruk av informasjonskapsler og lignende teknologi, skjer behandlingen på grunnlag av dette samtykket. Du har rett til å trekke tilbake samtykket når som helst, jf. punkt 7 nedenfor.
   

6. Hvilke mottakere deler vi personopplysningene med?

Nedenfor beskriver vi hvilke mottakere vi deler personopplysningene dine med. Hvilke mottakere vi deler dem med, avhenger av hvilken type kontakt du har med oss. Med mindre annet er oppgitt nedenfor, er mottakeren ansvarlig for sin egen behandling av personopplysningene.

For å lese mer om hvorfor og på hvilket rettslig grunnlag vi deler personopplysningene med forskjellige mottakere, kan du se Nærmere informasjon om bruken av personopplysninger i punkt 12 nedenfor.

Vi deler personopplysninger med: 

Tjenesteleverandører

For å behandle personopplysningene deler vi dem med tjenesteleverandører som jobber på oppdrag fra oss. Disse tjenesteleverandørene tilbyr for eksempel IT-tjenester og kommunikasjonstjenester, som gjør det mulig for oss å sende meldinger og nyhetsbrev til deg. Et annet eksempel er lagertjenester; vi har en rekke lager som eksterne leverandører har fått i oppdrag å administrere. Når en tjenesteleverandør har fått i oppdrag å behandle personopplysninger i henhold til våre instruksjoner, er den vår databehandler, og vi er ansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger. Tjenesteleverandørene kan ikke bruke personopplysningene til egne formål, og de er forpliktet av lov og avtaler med oss til å beskytte opplysningene.

Betalingstjenesteleverandører

Når du legger inn en bestilling på nettstedene våre, bruker vi betalingstjenesteleverandører til å håndtere betalingen, og vi deler personopplysningene med dem for samme formål.

Transportører

For å håndtere bestillingen og levere de bestilte varene til deg deler vi personopplysninger med transportørene vi har gitt i oppdrag å bringe varene til deg.

Konsernselskaper

Selskapene i konsernet samarbeider med hverandre og deler derfor informasjon seg imellom, for eksempel for å kunne kommunisere og formidle tilbud i ulike kanaler. Sammen med det aktuelle konsernselskapet er Snusbolaget Norden AB ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine med det formål å kommunisere og formidle tilbud i ulike kanaler.

Sosiale nettverk og markedsføringsplattformer

For at vi skal kunne kommunisere og tilby tilpasset markedsføring i digitale kanaler og på andre nettsteder, deler vi personopplysninger med sosiale nettverks- og markedsføringsplattformer.

Når vi automatisk deler personopplysninger med disse plattformene, er vi og den relevante sosiale nettverks- eller markedsføringsplattformen i fellesskap ansvarlige for innsamlingen og overføringen av personopplysningene gjennom bruk av informasjonskapsler og lignende teknologi. Vi og den relevante plattformen er samtidig individuelt ansvarlige for den påfølgende bruken av personopplysningene. Haypp har inngått særlige ordninger med plattformene som beskriver hvilken rolle og hvilket ansvar som hhv. Haypp og plattformen har for bruken av personopplysningene. Du har rett til å få innsyn i det vesentlige innholdet i disse ordningene. Slik informasjonen kan du få ved å kontakte personvernombudet vårt, jf. punkt 11 nedenfor for kontaktopplysninger. Se også Nærmere informasjon om bruken av personopplysninger i punkt 12 nedenfor for mer informasjon om mottakerne som deler ansvar med oss for bruken av personopplysninger.

Samarbeidspartnere

For å håndtere våre relasjoner til samarbeidspartnere deler vi personopplysninger med dem for samme formål. For eksempel deler vi personopplysninger med markedsføringsplattformer som vi samarbeider med, for å betale riktig provisjon på kjøp generert ved hjelp av deres markedsføring.

Andre mottakere

I noen tilfeller kan vi ved behov dele personopplysningene dine med andre mottakere for formål som å

 • håndtere fusjon eller salg av virksomheten
 • håndtere og imøtegå rettslige krav
 • oppfylle rettslige forpliktelser
 • svare på en forespørsel
 • beskytte våre ansatte og garantere deres sikkerhet

Eksempler på mottakere er eksterne rådgivere, myndigheter, domstoler, politiet og potensielle kjøpere eller selgere (i tilfelle vi skulle selge virksomheten).
 

7. Hvilke rettigheter har du?

Når det gjelder personopplysningene vi har samlet inn om deg, har du visse rettigheter hjemlet i gjeldende personvernlovgivning.

Du har rett til å

 • kreve innsyn i og en kopi av personopplysningene vi har lagret om deg. Du kan se noen av personopplysningene vi har registrert om deg, ved å logge inn på Mine sider;
 • kreve retting av personopplysninger som du anser som unøyaktige eller ufullstendige;
 • trekke tilbake samtykket når vi behandler personopplysningene på grunnlag av dette;
 • kreve sletting av personopplysningene under visse omstendigheter, men ikke hvis det for eksempel er lovpålagt å lagre opplysningene;
 • avregistrere deg fra markedsføring og kommunikasjon, noe du for eksempel kan gjøre ved å klikke på en lenke i nyhetsbrevet. Ved behov kan du også avregistrere deg på Mine sider;
 • kreve at behandlingen av personopplysningene begrenses under visse omstendigheter. Deretter kan du, i det minste i en viss periode, nekte oss å bruke personopplysningene på annen måte enn for eksempel for å håndtere og imøtegå rettslige krav eller for å oppfylle våre rettslige forpliktelser;
 • protestere mot behandling på grunnlag av vår eller andres berettigede interesse av årsaker som er knyttet til din spesifikke situasjon. Med mindre vi kan vise til tvingende berettigede grunner for behandlingen, kommer vi til å stanse bruken av personopplysningene for dette formålet;
 • overføre opplysningene (dataportabilitet) under visse omstendigheter ved å kreve en kopi av dine personopplysninger i et strukturert format (dataportabilitet) som du kan overføre til en annen mottaker.

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte kundeservice hos det aktuelle selskapet. Se punkt 11 nedenfor for kontaktopplysninger.
 

8. Informasjonskapsler og annen teknologi

Vi bruker informasjonskapsler og annen teknologi på nettstedet vårt. Du finner mer informasjon om hvordan vi bruker slik teknologi, og hvordan du kan kontrollere bruken av informasjonskapsler på nettstedet, under Informasjon om informasjonskapsler.
 

9. Hvor behandler vi personopplysningene?

Vi forsøker alltid å behandle og lagre personopplysningene dine innenfor EU. I noen tilfeller deles personopplysningene med mottakere utenfor EU/EØS, for eksempel tjenesteleverandører som jobber på oppdrag fra oss. Landene vi overfører personopplysninger til utenfor EU/EØS, inkluderer USA.

For å beskytte personopplysningene sørger vi for at alle tjenesteleverandører som behandler personopplysningene utenfor EU/EØS-området, har på plass hensiktsmessige sikkerhetstiltak i lys av mottakerlandets lovgivning – for eksempel avtaler om dataoverføring som inneholder såkalte standard personvernbestemmelser for overføring av personopplysninger, samt eventuelle ytterligere sikkerhetstiltak. 

10. Oppdateringer av denne informasjonen

Vi oppdaterer denne informasjonen regelmessig for å sikre at den gjenspeiler hvordan vi bruker personopplysninger. For eksempel kan vi oppdatere retningslinjene hvis vi har til hensikt å samle inn ytterligere informasjon eller bruke informasjonen til andre formål enn de som er angitt.

I så fall vil vi varsle deg på forhånd på en hensiktsmessig måte, for eksempel via en melding på nettstedet eller via e-post. Den nyeste versjonen av informasjonen publiseres alltid på denne siden, og øverst i retningslinjene står datoen da de ble oppdatert sist.
 

11. Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål om denne informasjonen eller behandlingen av personopplysningene dine, eller hvis du ønsker å gjøre dine rettigheter gjeldende, kan du kontakte vår kundeservice; se nedenfor for kontaktopplysninger.

 

Selskap

Adresse

Kontaktupplysninger

Haypp Limited

Sweden House

5, Upper Montagu Street
London 
United Kingdom W1H 2AG  

Telefon: +44 8000 489 014
E-post: privacy@hayppgroup.com

Snusbolaget Norden AB
 

Östgötagatan 12,

116 25 Stockholm
Sverige

Telefon: +46 (0)20-0753464
E-post: privacy@hayppgroup.com

Haypp GmbH

c/o Schmeding & Hoffman

Max-Brauer-Allee 52

22765 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 800 1800 890

E-post: privacy@hayppgroup.com

Snushjem.no AS

Kabelgata 39C
 0581 Oslo, Norge

Telefon: +47 80025175
E-post: privacy@hayppgroup.com

 

Hvis du ikke er fornøyd med svaret du har fått, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten for personvern i landet der du bor. Nedenfor er en liste over tilsynsmyndighetene som er ansvarlige for å overvåke vår behandling av personopplysninger i landene vi leverer til. Kontaktopplysningene til de ulike tilsynsmyndighetene finner du på myndighetenes nettsteder.

Land

 

Tilsynsmyndighet

Nettsted

Norge

 

Datatilsynet

datatilsynet.no/

Sveits

 

Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB)

 

edoeb.admin.ch/

Sverige

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

 

imy.se/

Tyskland

 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BFDI)

 

bfdi.bund.de/

Storbritannia

 

Information Commissioner's Office (ICO)

ico.org.uk/

 

 

 


12. Nærmere informasjon om bruken av personopplysninger

Hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger

Nedenfor finner du nærmere informasjon om kategoriene av personopplysninger som vi behandler, med informasjon om rettslig grunnlag og lagringsperiode.

Formål

 

Personopplysninger

 

Rettslig grunnlag

 

Lagringstid

 

håndtere bestillingen eller abonnementet

 

 • identitetsopplysninger
 • kommunikasjon
 • kontaktopplysninger
 • bestillings- og leveringsopplysninger

 

Oppfyllelse av avtaler: Behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg i samsvar med kjøpsvilkårene.

Personopplysninger lagres inntil kjøpet, inkludert leveringen og betalingen, er gjennomført og i en påfølgende periode på 36 måneder for å håndtere eventuelle reklamasjons- og garantisaker eller en eventuelt lengre periode som måtte være nødvendig for å håndtere reklamasjons- eller garantisaken.

 

levere tjenester på nettstedene

 • brukergenererte opplysninger
 • identitetsopplysninger
 • kontaktopplysninger
 • bestillings- og leveringsopplysninger

 

Berettiget interesse: Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å levere tjenester på nettstedene.

 

Samtykke: Hvis du har gitt samtykke til at vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologi for dette formålet, skjer behandlingen av personopplysninger som er samlet inn ved hjelp av slik teknologi, på grunnlag av samtykke.

 

Personopplysninger lagres så lenge du har et aktivt kundeforhold, og i en påfølgende periode på seks (6) måneder for dette formålet. Kundeforholdet er aktivt hvis du har vært i kontakt med oss i løpet av de siste tolv månedene, f.eks. foretatt et kjøp eller kontaktet kundeservice. Dette betyr at personopplysningene lagres for dette formålet i maksimalt 18 måneder uten aktivitet.

 

 

 

 

svare på spørsmål og yte kundeservice

 • identitetsopplysninger
 • kommunikasjon
 • kontaktopplysninger
 • bestillings- og leveringsopplysninger

 

Berettiget interesse: Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å svare på dine spørsmål og yte kundeservice.

 

Personopplysninger lagres for dette formålet så lenge du har et aktivt kundeforhold, men ikke lenger enn maksimalt 18 måneder fra sakens avslutning. Personopplysninger som publiseres i digitale kanaler, for eksempel i strømmer på sosiale medier, vil som utgangspunkt bli lagret inntil videre.

 

kommunisere og formidle tilbud i ulike kanaler

 

 • brukergenererte opplysninger
 • identitetsopplysninger
 • kontaktopplysninger
 • bestillings- og leveringsopplysninger
 • profilopplysninger
 • tekniske opplysninger

 

Berettiget interesse: Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å formidle tilbud og tilpasset kommunikasjon til deg.

 

Samtykke: Hvis du har gitt samtykke til at vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologi for dette formålet, skjer behandlingen av personopplysninger som er samlet inn ved hjelp av slik teknologi, på grunnlag av samtykke.

 

Personopplysninger lagres så lenge du har et aktivt kundeforhold, og i en påfølgende periode på tolv måneder for dette formålet. Kundeforholdet er aktivt hvis du har vært i kontakt med oss i løpet av de siste tolv månedene, f.eks. foretatt et kjøp eller kontaktet kundeservice. Dette betyr at personopplysningene lagres for dette formålet i maksimalt 24 måneder uten aktivitet. Bestillings- og leveringsopplysninger lagres imidlertid i opptil 27 måneder fra tidspunktet for innsamling av opplysninger for dette formålet.

 

 

 

 

gjennomføre analyser for å skaffe kundeinnsikt

 

 • brukergenererte opplysninger
 • identitetsopplysninger
 • kontaktopplysninger
 • bestillings- og leveringsopplysninger
 • profilopplysninger
 • tekniske opplysninger

 

Berettiget interesse: Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å gjennomføre analyser for å skaffe kundeinnsikt.

 

Personopplysninger lagres for dette formålet i en periode på 27 måneder fra innsamlingstidspunktet. Rapporter på overordnet nivå som ikke inneholder personopplysninger og statistikk, lagres inntil videre eller inntil de slettes.

 

levere nyhetsbrev

 

 • identitetsopplysninger
 • kontaktopplysninger

 

Berettiget interesse: Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å levere nyhetsbrevet etter at du har registrert deg for dette.

 

Personopplysninger lagres for dette formålet så lenge du har et aktivt kundeforhold, og i en påfølgende periode på seks (6) måneder. Kundeforholdet er aktivt hvis du har vært i kontakt med oss i løpet av de siste tolv månedene, f.eks. foretatt et kjøp eller kontaktet kundeservice. Dette betyr at personopplysningene lagres for dette formålet i maksimalt 18 måneder uten aktivitet.

 

 

 

 

 

følge opp og evaluere virksomheten

 

 • brukergenererte opplysninger
 • identitetsopplysninger
 • bestillings- og leveringsopplysninger
 • profilopplysninger

 

Berettiget interesse: Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å følge opp og evaluere virksomheten.

 

Personopplysninger lagres for dette formålet i en periode på 27 måneder fra innsamlingstidspunktet. Rapporter på overordnet nivå som ikke inneholder personopplysninger og statistikk, lagres inntil videre eller inntil de slettes.

 

gjennomføre konkurranser, arrangementer og andre aktiviteter

 

 • identitetsopplysninger
 • kommunikasjon
 • kontaktopplysninger

 

Berettiget interesse: Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å gjennomføre konkurransen, arrangementet eller aktiviteten.

 

Personopplysninger lagres for dette formålet så lenge aktiviteten varer, og i en påfølgende periode på opptil 26 måneder, slik at vi kan ivareta vår berettigede interesse av å følge opp deltakelsen og evaluere aktivitetene, samt planlegge eventuelle fremtidige aktiviteter. Opplysningene vil deretter bli anonymisert. Rapporter på overordnet nivå som ikke inneholder personopplysninger og statistikk, lagres inntil videre eller inntil de slettes.

 

 

 

 

 

gjennomføre markedsundersøkelser

 

 • identitetsopplysninger
 • kommunikasjon
 • kontaktopplysninger

 

Berettiget interesse: Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å utføre markedsundersøkelser med det formål å samle inn meninger om vår virksomhet og våre produkter og tjenester.

 

Personopplysninger lagres for dette formålet i perioden mens undersøkelsen gjennomføres, og i en påfølgende periode på tre (3) måneder for å sammenstille svarene i en rapport. Opplysningene vil deretter bli anonymisert. Rapporter på overordnet nivå som ikke inneholder personopplysninger og statistikk, lagres inntil videre eller inntil de slettes.

 

utvikle og forbedre virksomheten

 

 • brukergenererte opplysninger
 • identitetsopplysninger
 • bestillings- og leveringsopplysninger
 • profilopplysninger

 

Berettiget interesse: Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å utvikle og forbedre virksomheten.

 

Personopplysninger lagres for dette formålet i en periode på 27 måneder fra innsamlingstidspunktet. Rapporter på overordnet nivå som ikke inneholder personopplysninger og statistikk, lagres inntil videre eller inntil de slettes.

 

 

 

 

følge opp og evaluere bruken av nettstedet og våre digitale kanaler

 

 • brukergenererte opplysninger
 • identitetsopplysninger
 • profilopplysninger
 • tekniske opplysninger

 

Samtykke: Behandlingen utføres på grunnlag av samtykket som du gir ved å godta vår bruk av informasjonskapsler og lignende teknologi for dette formålet.

 

Hvis du trenger informasjon om hvor lenge personopplysninger lagres for dette formålet, kan du se Informasjon om bruk av informasjonskapsler. Rapporter på overordnet nivå som ikke inneholder personopplysninger og statistikk, lagres inntil videre eller inntil de slettes.

muliggjøre funksjonalitet på nettstedet

 

 • tekniske opplysninger

 

Samtykke: Behandlingen utføres på grunnlag av samtykket som du gir ved å godta vår bruk av informasjonskapsler og lignende teknologi for dette formålet.

 

Hvis du trenger informasjon om hvor lenge personopplysninger lagres for dette formålet, kan du se Informasjon om bruk av informasjonskapsler. Rapporter på overordnet nivå som ikke inneholder personopplysninger og statistikk, lagres inntil videre eller inntil de slettes.

 

 

 

 

håndtere relasjoner til samarbeidspartnere

 

 • identitetsopplysninger
 • bestillings- og leveringsopplysninger
 • tekniske opplysninger

 

Berettiget interesse: Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å håndtere våre relasjoner til samarbeidspartnere, for eksempel markedsføringsplattformer som vi samarbeider med.

 

Personopplysninger lagres for dette formålet så lenge det foreligger et aktivt forhold, og i en påfølgende periode på ti (10) år for å ivareta vår berettigede interesse av å håndtere og imøtegå rettslige krav.

sørge for teknisk funksjonalitet og sikkerhet

 • berørte kategorier av personopplysninger

Berettiget interesse: Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å sikre den nødvendige tekniske funksjonaliteten og sikkerheten til nettstedet og tjenestene.

 

Personopplysninger lagres i samme periode blir oppgitt for hvert relevant formål med behandlingen. Personopplysninger i logger lagres for feilsøking og hendelsesbehandling i en periode på 13 måneder fra tidspunktet for logghendelsen. Personopplysninger i sikkerhetskopier lagres i en periode på 13 måneder fra tidspunktet for sikkerhetskopieringen.

 

 

 

 

 

håndtere og imøtegå rettslige krav

 

 • bare de kategoriene av personopplysninger som er nødvendige for å håndtere og imøtegå det rettslige kravet i det enkelte tilfellet

 

Berettiget interesse: Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å håndtere og imøtegå rettslige krav.

 

Personopplysninger lagres for dette formålet så lenge det er nødvendig for å håndtere det rettslige kravet i den enkelte tilfellet.

oppfylle rettslige forpliktelser

 

 • bare de kategoriene av personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle den respektive rettslige forpliktelsen

 

Oppfylle rettslige forpliktelser: Behandlingen er nødvendig for at vi skal oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Berettiget interesse: Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår rettslige forpliktelse å ikke selge produkter til mindreårige.

 

 

 

Personopplysninger lagres i den tiden som er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre respektive rettslige forpliktelser, og i en påfølgende periode på ti (10) år for å ivareta vår berettigede interesse av å håndtere og imøtegå rettslige krav, samt i den tiden etterpå som er nødvendig for å håndtere kravet. Som et eksempel oppbevares personopplysninger i bokføringsmateriale i fem (5) år fra regnskapsåret slutt i samsvar med den norske bokføringsloven.

 

Hvorfor vi deler personopplysninger, og hvem vi deler med

Nedenfor finner du mer informasjon om hvorfor og på hvilket rettslig grunnlag vi deler personopplysningene dine med forskjellige mottakere.

Mottaker

 

Formål

 

Personopplysninger

 

Rettslig grunnlag

 

betalingstjenesteleverandører

 

håndtere bestillingen

 • identitetsopplysninger
 • kontaktopplysninger
 • bestillings- og leveringsopplysninger

 

Oppfyllelse av avtaler: Behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg i samsvar med allmenne vilkårene.

 

transportører

håndtere bestillingen din

 • identitetsopplysninger
 • kontaktopplysninger
 • bestillings- og leveringsopplysninger

 

Oppfyllelse av avtaler: Behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg i samsvar med allmenne vilkårene.

 

 

 

 

 

sosiale nettverk og markedsføringsplattformer

 

kommunisere og drive tilpasset markedsføring

 • identitetsopplysninger
 • brukergenererte opplysninger
 • tekniske opplysninger

 

Samtykke: Behandlingen utføres på grunnlag av samtykket som du gir ved å godta bruken av informasjonskapsler og lignende teknologi for samme formål.

 

samarbeidspartnere

 

håndtere våre relasjoner til samarbeidspartnere

 

 • identitetsopplysninger
 • tekniske opplysninger

 

Berettiget interesse: Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å håndtere våre relasjoner til samarbeidspartnere.

 

 

Andre mottakere

Formål

 

Personopplysninger

Rettslig grunnlag

håndtere fusjon eller salg av virksomheten

 

 

bare nødvendige personopplysninger i forbindelse med dette formålet

 

Berettiget interesse: Behandlingen er nødvendig for å ivareta den berettigede interessen som vi og det overtakende foretaket har av å gjennomføre fusjonen eller salget.

 

håndtere og imøtegå rettslige krav

 

 

bare de kategoriene av personopplysninger som er nødvendige for å håndtere og imøtegå det rettslige kravet i det enkelte tilfellet

 

Berettiget interesse: Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å håndtere og imøtegå rettslige krav.

 

 

 

 

oppfylle rettslige forpliktelser

 

 

bare de kategoriene av personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle den respektive rettslige forpliktelsen

 

Berettiget interesse eller Oppfylle rettslige forpliktelser: Behandlingen er nødvendig for at vi skal oppfylle våre rettslige forpliktelser.

 

svare på en forespørsel

 

 

bare de kategoriene av personopplysninger som er nødvendige for å svare på forespørselen

Berettiget interesse eller oppfylle rettslig forpliktelse. I den grad vi er forpliktet til å svare på en forespørsel, behandles personopplysningene for å oppfylle denne rettslige forpliktelsen. Ellers skjer behandlingen på grunnlag av en interesseavveining når det er nødvendig for å ivareta den berettigede interessen til oss og den som kommer med forespørselen.

 

 

 

 

beskytte våre ansatte og garantere deres sikkerhet

 

 

bare de kategoriene av personopplysninger som er nødvendige for dette formålet, for eksempel for å rapportere en hendelse til rettshåndhevende myndighet

 

Berettiget interesse: Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å beskytte våre ansatte og garantere deres sikkerhet.

 

Mottakere som vi deler ansvar med

Som angitt i punkt 6 er vi i fellesskap ansvarlige for behandlingen av personopplysningene dine sammen med visse mottakere som vi deler personopplysningene med.

Mottaker

 

Informasjon

Facebook Ireland Limited

Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02C525, Irland

 

Informasjon om Facebook Irelands bruk av dine personopplysninger, inkludert rettslig grunnlag, og om hvordan du kan utøve dine rettigheter overfor Facebook Ireland, finner du i deres Retningslinjer for data, som er tilgjengelige på følgende adresse: https://www.facebook.com/about/privacy

 

Vi har inngått en tilleggsavtale om felles ansvar for å fastsette våre respektive ansvarsområder og roller når det gjelder behandlingen av dine personopplysninger som vi og Facebook Ireland har felles ansvar for, jf. https://www.facebook.com/legal/controller_addendum