Buskerud

Buskerud

Snusrapporten 2018


1. Hvorfor velger du å kjøpe din snus på nettet? (Flere svar mulig)
63% Det er enklere
87% Det er billigere
24% Utvalget er større
3% Annen Årsak

2. Hvor lenge har du brukt snus?
3% Mindre enn ett år
22% 1-5 år
27% 6-10 år
28% 11-20 år
21% Mer enn 20 år

3. Kjøper du ulike snustyper eller merker?
46% Nei, jeg snuser bare en type snus
40% Ja, opp til 2 typer eller merker
14% Ja, 3-5 typer eller merker
0% Ja, mer enn 5 andre typer eller merker

4. Hvofor snuser du flere ulike typer og merker?
14% Jeg har ulike behov på ulike tider av året
64% Jeg vil teste nye typer og merker
21% Jeg snuser ulikt avhengig av om det er hverdag eller fest
0% Jeg snuser nikotinfritt når familien ser på
2% Det er for dyrt å bare snuse min favorittsnus

5. Hvorfor begynte du å snuse?
35% Jeg sluttet å røyke
50% Jeg ville prøve og likte det
6% Gruppepress
0% Jeg synes det var kult
9% Annen årsak

6. De som svarte at de begynte å snuse fordi de sluttet å røyke, hvordan føler de seg etter byttet?
41% Mye bedre
48% Bedre
7% Uforandret
4% Dårligere
0% Mye dårligere

7. Hva ville du si at er fordelen med å snuse istedet for å røyke? (Flere svar mulig)
67% Jeg kan snuse på steder hvor jeg ikke kan røyke
59% Det lukter ikke like ille
52% Det er ikke like farlig
22% Det er billigere
30% Det føles bedre
7% Annen årsak

8. "Kan jeg få en snus?" Hvilken av de følgende beskrivelsene passer best deg?
54% Jeg deler mer snus enn jeg får av andre
1% Jeg får mer snus av andre enn jeg deler
45% Det er jevnt

9. Hvor ofte snuser du?
97% Hver dag
3% Noen ganger i uken
0% Noen ganger i mnd
0% Et par ganger i året
0 % Sjeldnere

10. Hvor mye snuser du?
1% Sjeldnere
15% En boks i uken
50% En halv boks hver dag
32%En boks hver dag
1% 2-3 bokser hver dag
0% Mer enn 3 bokser hver dag

11. Når tar du vanligvis dagens første snus?
9% Før 06.00
59% 06.00-08.00
19% 08.00-10.00
5% 10.00-12.00
1% 12.00-14.00
0% 14.00-16.00
1% Etter 16.00

12. Hvor sosialt akseptabelt er det å snuse etter din mening? Skala 1 (ikke akseptert i det hele tatt) til 5 (helt akseptert)
0% 1
1% 2
15% 3
28% 4
55% 5

13. Har du testet tobakksfri snus?
4% Ja, jeg snuser det jevnlig
47% Ja, jeg har testet det
49% Nei

14. Har du testet nikotin- og tobakksfri snus?
1% Ja, jeg snuser det jevnlig
36% Ja, jeg har testet det
63% Nei

15. Har du prøvd gjør det selv snus?
3% Ja, jeg snuser gjør det selv snus til vanlig
14% Ja, jeg har prøvd det
83% Nei


Om undersøkelsen
Undersøkelsen ble utført i løpet av mars måned blant Snuslagerets kunder. Totalt deltok 1.875 personer i undersøkelsen.