Oslo

Oslo

Snusrapporten 2018 - Oslo


1. Hvorfor velger du å kjøpe din snus på nettet? (Flere svar mulig)
48% Det er enklere
88% Det er billigere
17% Utvalget er større
2% Annen Årsak

2. Hvor lenge har du brukt snus?
4% Mindre enn ett år
24 % 1-5 år
34% 6-10 år
25% 11-20 år
11% Mer enn 20 år

3. Kjøper du ulike snustyper eller merker?
55% Nei, jeg snuser bare en type snus
31% Ja, opp til 2 typer eller merker
11% Ja, 3-5 typer eller merker
2% Ja, mer enn 5 andre typer eller merker

4. Hvorfor snuser du flere ulike typer og merker?
16% Jeg har ulike behov på ulike tider av året
64% Jeg vil teste nye typer og merker
31% Jeg snuser ulikt avhengig av om det er hverdag eller fest
3% Det er for dyrt å bare snuse min favorittsnus
0% Jeg snuser nikotinfritt når familien ser på

5. Hvorfor begynte du å snuse?
32% Jeg sluttet å røyke
60% Jeg ville prøve og likte det
4% Gruppepress
0% Jeg synes det var kult
4% Annen årsak

6. De som svarte at de begynte å snuse fordi de sluttet å røyke, hvordan føler de seg etter byttet?
55% Mye bedre
35% Bedre
10% Uforandret
0% Dårligere
0% Mye dårligere

7. Hva ville du si at er fordelen med å snuse istedet for å røyke? (Flere svar mulig)
71% Jeg kan snuse på steder hvor jeg ikke kan røyke
76% Det lukter ikke like ille
75% Det er ikke like farlig
35% Det er billigere
49% Det føles bedre
0% Annen årsak

8. "Kan jeg få en snus?" Hvilken av de følgende beskrivelsene passer best deg?
57% Jeg deler mer snus enn jeg får av andre
3% Jeg får mer snus av andre enn jeg deler
40% Det er jevnt

9. Hvor ofte snuser du?
97% Hver dag
2% Noen ganger i uken
1% Noen ganger i mnd
0% Et par ganger i året
0 % Sjeldnere

10. Hvor mye snuser du?
4% Sjeldnere
10% En boks i uken
45% En halv boks hver dag
37%En boks hver dag
3% 2-3 bokser hver dag
0% Mer enn 3 bokser hver dag

11. Når tar du vanligvis dagens første snus?
8% Før 06.00
61% 06.00-08.00
21% 08.00-10.00
6% 10.00-12.00
1% 12.00-14.00
1% 14.00-16.00
4% Etter 16.00

12. Hvor sosialt akseptabelt er det å snuse etter din mening? Skala 1 (ikke akseptert i det hele tatt) til 5 (helt akseptert)
1% 1
1% 2
16% 3
28% 4
54% 5

13. Har du testet tobakksfri snus?
8% Ja, jeg snuser det jevnlig
56% Ja, jeg har testet det
36% Nei

14. Har du testet nikotin- og tobakksfri snus?
6% Ja, jeg snuser det jevnlig
48% Ja, jeg har testet det
45% Nei

15. Har du prøvd gjør det selv snus?
2% Ja, jeg snuser gjør det selv snus til vanlig
8% Ja, jeg har prøvd det
90% Nei


Om undersøkelsen
Undersøkelsen ble utført i løpet av mars måned blant Snuslagerets kunder. Totalt deltok 1.875 personer i undersøkelsen.