Plain packaging

STANDARDISERTE TOBAKKSFORPAKNINGER I NORGE

Snart vil alle snuspakker som selges i Norge se helt like ut. Produktene skal gjøres mindre attraktive. Samtidig øker advarslene mot bruken av tobakk, og mer oppmerksomhet knyttes opp mot helsefaren. I praksis betyr det at alle tobakkspakninger får samme farge og form (brun eller grønn), med en enkel, hvit tekst med produktnavnet på lokket.

Australia var først ut med å introdusere standardisert tobakksemballasje i 2012. Nå følger flere land etter. I Norge er standardiseringen fullført fra og med 1 juli 2018.

Bakgrunn:

Dagens Tobakksdirektiv ble vedtatt i 2001 og endret i 2014. Det første direktivet ble etterhvert ansett som foreldet i forhold til markedsutviklingen.

Følgende endringer ble vedtatt:

  • Forbud mot aromaer og ingredienser som øker avhengigheten og skadevirkningene
  • Advarsler på begge sider av pakningen, og en mulighet for medlemslandene til å kontrollere/regulere resten av emballasjen.


EU-direktivet handler først og fremst om advarsler knyttet til helse, og forbud mot smak. Det norske forslaget gikk inn for å innføre standard utforming av alle tobakksprodukter, uten unntak. For å tillate salg i Norge må derfor alle tobakkspakninger være utformet etter en fast standard med grønn/brun farge på emballasjen og hvit tekst.

Snus.com følger naturligvis direktivet. Produktene våre har nå endret utseende og design, men har samme innhold som tidligere. Du kan se produktnavnene før Plain Pack her, og finne ut hva produktene heter nå.

Snart vil alle snuspakker som selges i Norge se helt like ut. Produktene skal gjøres mindre attraktive. Samtidig øker advarslene mot bruken av tobakk, og mer oppmerksomhet knyttes opp mot helsefaren. I praksis betyr det at alle tobakkspakninger får samme farge og form (brun eller grønn), med en enkel, hvit tekst med produktnavnet på lokket.


Vi tar ansvar med #BRUKERTOPPLOKKET

Som mangeårig leverandør av snusprodukter i Norge, tar vi vår del av ansvaret. Vi lanserer #brukertopplokket, et prosjekt som oppfordrer alle snusbrukere til å bruke topplokket i dobbelt forstand til å ta et miljøansvar som snusbruker. Målet er at færrest mulig av snusboksene skal havne i naturen. Vi har bare en planet.


Lenker:
Du får mer informasjon om kravet til snuspakker her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-02-06-141

Notatet fra Helsedirektoratet får du vite mer om i denne lenken:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-innforing-av-standardiserte-tobakkspakninger-og-gjennomforing-av-tobakkskonvensjonen-artikkel-5.3-i-norge/id2401022/

WHOs Tobakkskonvensjon kan du lese mer om her: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42811/9241591013.pdf;jsessionid=3BBD380D45BB179AE31DDD126D158A7D?sequence=1

EU-direktivet finner du på denne lenken:
https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/tobacco/docs/dir_201440_en.pdf