Snus fikk høyere avgiftsøkning enn sigaretter

Snus fikk høyere avgiftsøkning enn sigaretter

I desember vedtok Stortinget avgiftsøkningen på snus og andre nikotinprodukter. Avgiften på snus ble hevet med 3,3 %, fra 90 til 93 kroner per 100 gram snus, som er høyere enn avgiftsøkningen på sigaretter som økte med 2,7 %, og gjelder fra 1. januar 2023.

Kommunikasjonssjef i Snus.com, Markus Lindblad mener at det kan gi feil signaler til de som bruker snus som et alternativ til sigaretter, eller røykere som vurderer å gjøre det byttet:

«En studie utført av Karl Erik Lund og Thord Finne Vedøy viser at oppfatningen av den relative risikoen mellom snus og sigaretter er inkonsistent med estimatene gjort av medisinske ekspertkomiteer, som vurderer den samlede helserisikoen ved bruk av snus som liten, sammenlignet med risiko ved røyking. Ifølge studien anslår nordmenn helseskadene ved snusbruk til å være rundt 80 prosent av helseskadene fra sigaretter. Det stemmer jo ikke, men avgjørelser som dette risikerer å sementere uriktige forestillinger»,