Pant på snusbokser - fremtidens løsning

Pant på snusbokser - fremtidens løsning

Leserbrev: Omleggingen av snusboksene her i Norge har påført samtlige snusleverandører å bruke lik plast med samme farge. Dette gjør det mulig å gjenvinne disse boksene på en renere, bedre og mer miljøvennlig måte. Mange nordmenn er sløve, og kaster snusboksen enten rett i søpla og i verste fall i naturen. Dette bidrar til en ødeleggelse og forsøpling av naturen noe vi i Fremskrittspartiets Ungdom i Viken mener er feil.

Dersom vi skal klare å bidra i positiv forstand med å redde naturen fra forsøpling må vi gjøre det enklere for folk flest å gjøre en forskjell. Derfor er det viktig å fronte god miljøpolitikk med gulrot fremfor pisk. Pant er et godt eksempel på et positivt tiltak som fungerer som et insentiv for å påvirke til å ta gode valg, istedenfor å innføre tiltak som oppleves som straff. Vi kan ikke bruke straff for å endre holdninger, men heller belønne.

En slik panteordning kan enkelt bli kritisert for å ha for høye kostnader, men det skal ikke mer til enn en enkel knapp på kassasystemene til de butikkene eller kioskene som selger snus. Knappen vil være merket ”Pant” og trykke den summen som blir fastsatt. Dermed kan man enkelt levere snusboksen i kassa, og få tilbake en liten sum, eller avslag i prisen for produktet du skal kjøpe.

Tidligere var snusboksene laget i papp, noe som var mye mer miljøvennlig, men da leverandørene ikke bidro til bedre kvalitet ble boksene endret til plastikk. Derfor er dette forslaget en god løsning som både opprettholder kvaliteten, og bidrar til mindre plast i naturen.

En panteordning finner vi i dag på plastflasker og metallbokser, så hvorfor skal man ikke kunne gjøre et slikt løft på snusbokser? Det har aldri før vært enklere å gjenvinne. Derfor vil Viken FpU innføre pant på 5 kroner per snusboks, slik at vi sammen kan skape en positiv effekt for miljøet.

Viken FpU ønsker å finne de beste løsningene. Dette er god miljøpolitikk, som vil kunne utgjøre en reell forskjell for folk flest, og derfor bør vi innføre en panteordning på snus.

 

Av Thomas Klingen, Viken FpU
Publisert: 27. november 2018

Lenke til artikkelen her