Opprettholder EUs snusforbud

Opprettholder EUs snusforbud

EU-domstolen avgjorde i dag at det fortsatt skal være forbudt å selge snus i alle EU-land unntatt Sverige

 

EUs snusforbud er gyldig, fastslår EU-domstolen. Dermed ble det nederlag for snusprodusenten Swedish Match.

EU har innført forbud mot snus i alle medlemsland unntatt Sverige.

Swedish Match har hevdet at forbudet er uproporsjonalt og diskriminerende. Det avvises nå av EU-domstolen, som konkluderer med at det ikke har framkommet noe i saken som skulle tilsi at snusforbudet er uberettiget.

Domstolen viser til at EU har rett til å forby slike produkter ut fra et føre-var-prinsipp når det er risiko for at de kan være helseskadelige.

– Jeg er ikke overrasket. Det var vel dette vi ventet. Denne dommen er politisk, og politikk pleier å trumfe både juss, vitenskap og i blant sunn fornuft. Det er min spontane reaksjon, sier kommunikasjonssjef Patrik Hildingsson i Swedish Match til NTB.

Han understreker at dommen ikke fører til noen forandring i markedssituasjonen for Swedish Match. Det er en konflikt mellom Swedish Match og helsemyndighetene i Storbritannia som danner bakteppet for avgjørelsen i EU-domstolen.

Snusforbudet er forankret i EUs tobakksdirektiv.

Direktivet gjelder også her til lands, men Norge har så langt hatt et tilsvarende unntak som Sverige gjennom en tilpasning i EØS.

 

Kilde: NTB
Publisert: 22.11.18

Lenke til artikkelen her