Lungekreftdagen 9. november

Lungekreftdagen 9. november

I dag, 9. november er det lungekreftdagen og i Norge er lungekreft den kreften som tar flest liv. For kvinner er trenden stigende de siste 25 årene, mens den for menn har flatet mer ut i samme periode.

- Kvinner begynte å stor-røyke senere enn menn, og det er dette vi nå merker konsekvensene av, sier Bjørn Møller i Kreftregisteret.

Flere enn 2000 personer dør hvert år av lungekreft, og overlevelsesraten var på 29% i 2021.

Fire av fem tilfeller har sammenheng med røyking, så noe av det viktigste man kan gjøre for å unngå lungekreft er å slutte å røyke eller ikke starte å røyke.
 

En del bytter ut røyk med snus og Faktisk.no skriver følgende om det byttet:

«Forsker Karl Erik Lund ved FHI er svært positiv til at folk bytter ut røyking med snus.

Han har sagt til Aftenposten at majoriteten av norske snusbrukere består av tidligere røykere, personer som ønsker å trappe ned på røykingen, og ungdom som har kjennetegn som disponerer for røykestart. Han viser til at disse har gått fra et «livsfarlig produkt som tar livet av halvparten av brukerne, til et produkt som vil innebære en risikoreduksjon på minst 90 prosent».

Fordi så mange av dem som snuser er tidligere røykere, som kanskje ville fortsatt med å røyke dersom de ikke kunne snuse, mener Lund at produktet har gitt en folkehelsegevinst i Norge.

Omtrent hver fjerde mann som har sluttet å røyke, oppgir å ha sluttet ved hjelp av snus, ifølge Helsedirektoratet

 

Les mer om lungekreft her, og lungekreftdagen her hos kreftregisteret.

Råd for å slutte å røyke finner du her hos Helsenorge.