Betydelige CO2-utslipp av grensehandel

Betydelige CO2-utslipp av grensehandel

Betydelige CO2-utslipp av grensehandel

Grensehandelen medfører store CO2-utslipp. Det viser beregninger som ble publisert i Dagsavisen, fra NHO Mat og Drikke. De mener avgiftskutt på grensehandelsvarer vil være et godt klimatiltak.

Nordmenn, som i hovedsak er bosatt i det sentrale østlandsområdet, Trøndelag og deler av Nord-Norge, gjennomførte i 2019 over 9,5 millioner dagsturer med bil hvor grensehandel var formålet. Ifølge tall fra NHO medførte dette utslipp av 50.000 tonn CO2, som tilsvarer 1,2 prosent av det totale utslippet fra all veitrafikk i Norge.

En liten klimabombe    

Det gjennomføres normalt betydelig grensehandel fra norske kunder i Sverige. Reiserestriksjonene som ble innført til følge av den pågående covid-19 pandemien har imidlertid ført til at grensehandelen har stupt. Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk, mener den beregnede klimaeffekten er nok et argument for lavere avgift på grensehandelsvarer. Ifølge Brubakk må det norske avgiftsnivået harmoniseres med det svenske.

  • Når vi ser at grensehandelen bidrar til et utslipp på linje med to måneders utslipp fra personbiler i Oslo, mener vi at dette er en effekt som ikke kan neglisjeres, sier Brubakk til Dagsavisen.

7 milliarder mer til den norske stat

Coronapandemien og stengte grenser synliggjorde omfanget og konsekvensene av grensehandelen på en helt ny måte. Utover minsket klimaavtrykk har den norske stat fått inn 7 milliarder mer i form av avgifter, ettersom flertallet av nordmenn har handlet dagligvarer, øl, vin og tobakk i Norge under 2020. En stor andel av kjøpene på typiske grensehandelsvarer, deriblant snus, har blitt foretatt via netthandel.

  • Vi ser en ny hverdag også etter pandemien der folk har tilegnet seg nye rutiner og vaner med netthandel. I tiden fremover vil vi vise at vi er tilliten verdig fra våre nye kunder ved å ha en enkel side, med stort utvalg, trygge betalingsløsninger og rask levering, sier kommunikasjonssjef i Snus.com, Markus Lindblad.

Les hele artikkelen her.