17 -åringer planlegger panteautomat for snus

17 -åringer planlegger panteautomat for snus

 

 

Ungdomsbedriften fra Notodden har allerede vært i samtaler med politikere og snusprodusenter.

David Bach og Nina Tuv
(E24) Publisert: 08:10 – 24.02.2019

Ungdomsbedriften Recon UB på Notodden har sett seg lei av tomme snusbokser som går rett i søppelet eller på bakken, og vil lansere en egen panteautomat for de grønne små hockeypuckene.

Bedriften består av 17-åringene Halvor Evensen og Fredrik Opsahl, som startet opp i forbindelse med entreprenørskap som valgfag ved Notodden videregående skole.

Men ideen de nå har fått kan ta dem langt videre etter endt skolegang.

– Vi har vært i kontakt med både snusleverandører og politikere, og fått positive tilbakemeldinger. I januar ble vi invitert til Stortinget for å snakke med helsekomiteen, og også de hadde troen på prosjektet. De så på det som realistisk, sier Evensen til E24.

Både snusleverandører og politikere E24 har snakket med er positive til ideen.

De er imidlertid noe uenige om hvordan en slik løsning skal implementeres, og hvem som skal ta kostnaden.

 

Vil redusere plastforsøpling

Automaten Recon UB har på tegnebrettet skal ikke være større enn halvannen meter i høyden, og vil, hvis alt går som det skal, ta imot tomme snusbokser mot pant ved alle utsalgssteder som selger snus, forteller Evensen.

– Så skal det være et hull på den hvor man kan legge inn snusboksene, med en skjerm ved siden av. Jo flere bokser, jo høyere blir pantebeløpet. Det som er nytt med maskinen i forhold til de tradisjonelle flaskeautomatene er at vi tenker å koble den til for eksempel Vipps, sånn at man kan få pengene rett på konto i stedet for å måtte gå i kassen med en kvittering og få kontanter.

 

17 -åringer planlegger panteautomat for snus

Ungguttene har brukt vinterferien på å utforme en mer konkret fremdriftsplan, og har så langt sett på det som et skoleprosjekt. Men skal det bli en realitet, må det investorer på banen.

– Det blir en ungdomsbedrift ut året, men etter det har vi bestemt oss for å gjøre det til et AS. Men dette koster penger og tar ganske mye tid. Prototypen vil koste mye, i størrelsesorden en halv million til et par millioner kroner, sier Evensen.


Målet er å samle bransjen om deres løsning.

– Det er mye snakk om plast og plastforsøpling, og vi mener at når vi er kommet til det punktet at plast er med på å drepe alt fra livet i havet til fuglene, så må alle bedrifter som i dag selger produkter med plastemballasje, ha et ansvar for at det skal gjenvinnes. Vi starter med snusboksen, sier han.

Infinitum: Bør tenke på logistikken 

– Jeg synes det er veldig positivt at ungdommene engasjerer seg. Alt vi bruker bør samles inn på en effektiv måte, sier administrerende direktør i Infinitum, Kjell Olav Maldum.

Infinitum drifter pantesystemet for flasker og bokser i Norge. De vet mye om hvordan man best kan motivere forbrukerne til å gjenvinne plast de har med seg på farten, og oppfordrer Recon UB til å tenke på logistikken for forbrukerne.

– De bør se på hvor det er mest naturlig for dem som snuser å kaste tomme bokser, hvis det er slik at man ikke gidder å gå med de i lommen så lenge, sier Maldum.

Han tror snusboksene er en god kandidat for panteordning, nettopp fordi man har dem med seg rundt. Maldum forklarer at eksempelvis ketchup- og sjampoflasker fint kunne gått i panteautomaten, men disse produktene har man hjemme, slik at de naturligvis går i søppelet heller enn i naturen.

– Flasker, derimot, tar du med deg ut, og da må du ha et incentiv til å også ta den med deg tilbake. Snusboksen kan også være et sånt produkt. Da må man se på hva som er naturlig innsamlingspunkter, sier Maldum.

Han mener også at snusboksene er noe som absolutt bør gjenvinnes.

– Plastboksene er et fint plastmateriale, og siden alle er i samme farge er det også et veldig effektivt materiale. Det er en viktig ressurs, sier Maldum.

FpU er pådriver

I Viken FpU forsøker de nå å få panteordningen for snusbokser inn på den politiske agendaen.

Leder Thomas Klingen forteller at ungdomspartiet hadde jobbet med en lignende idé da de oppdaget prosjektet til ungdomsbedriften på Notodden. Siden har de etablert et godt samarbeid.

– Vi har litt forskjellig innfallsvinkel på det, men ideen er lik. Vi hadde ikke noen løsning på hvordan vi skal få laget prototyper eller produsert maskinene. De har jobbet med produksjon og vi med politikere, og vi har hatt en god dialog, sier Klingen til E24.

Han håper nå at forslaget fra FpU etter hvert når moderpartiets landsmøte.

– Det må helt klart et politisk vedtak til på dette. Det krever også at dagligvareaktørene og produsentene er med på det. Mange vi har snakket med er positive til det, sier Klingen. 

Målet er at de første panteautomatene skal være oppe og gå innen inngangen til 2020.

– Vi håper det går. Det blir nok innført en eller annen gang, det er bare et spørsmål om hvor raskt, sier Klingen.

I praksis betyr det at det innføres en miljøavgift på snusbokser som ikke blir gjenvunnet. Det vil motivere bedriftene til å gå sammen om å opprette panteordninger. Dermed vil de kanskje være interessert i automaten til Recon UB. Ved å øke prisen motiverer man kunden til å pante for å få igjen pengene, og slik taper ingen av partene. Det er slik flaskepanten fungerer i dag.

Negative til miljøavgift

Evensen og Opsahl fra Recon UB var i januar i møte med helsepolitisk talskvinne i Frp, Åshild Bruun-Gundersen, sammen med Thomas Klingen.

Bruun-Gundersen er positiv til ideen, men stiller seg mer tvilende til eventuelle politiske tiltak.

– Gründere må vi støtte opp om, og jeg synes det er oppløftende å se ungdom med nye ideer på hvordan man kan løse miljøutfordringer, sier Bruun-Gundersen til E24.

– Jeg har generelt mer tro på markedet enn politisk styring. Derfor tenker jeg at det med pant på snus er noe snusindustrien og markedet kan finne løsning på selv hvis de ønsker det, sier hun.

Terje Halleland (Frp) i energi- og miljøkomiteen mener også at produsentene selv kan ta initiativ til en ordning, og ser ikke for seg noen miljøavgift på de grønne boksene.

– Jeg har ikke noe grunnlag for å mene noe om hvor stort problem snusboksene er, så først må vi vite hva problemstillingen er. Men i utgangspunktet er vi negative til å innføre egne miljøavgifter på snusbokser, sier han til E24.

– Men initiativet er veldig bra. Recon kan for eksempel søke om støtte fra Enova. Vi er mer enn villige til å høre om det er noe mer vi kan gjøre, legger Halleland til.

Mener myndighetene må på banen

Den svenske snusforhandleren snus.com, som er en stor aktør i det norske markedet, er svært positive til ideen om panteautomater, men mener myndighetene må på banen hvis det skal bli noe av.

Dermed er det ikke så aktuelt for dem å gå inn som investor hos Recon UB, eller ta initiativ til en ordning selv.

– Det er ikke enkelt gjort. I utgangspunktet kunne vi støttet et slikt initiativ med penger for å vise at noe må gjøres. Men hvis det skal bli et landsomfattende system, må dagligvarehandelen og myndighetene stille seg bak, sier snus.com-sjef Peter Grafström til E24. 

– Vi vil være med på å skape dialog og debatt. Vi vet at vi selger veldig mye plast, og vi må ta litt ansvar. Uansett hva som skjer synes vi det er et veldig bra initiativ for å få fart på debatten, sier Grafström.

Lenke til artikkelen her