Blå

Blå løs snus er den eneste gjenlevende "norske" snusen. Denne ble tidligere produsert av Tiedemanns Tobakksfabrikk. Det vi i dag kjenner som Blå løs snus har tidligere gått under flere forskjellige navn, blant annet Petterøes Blå snus og Tiedemanns blå snus No.1.

Blå løs snus produseres og eies i dag av British American Tobacco.
Blå Løs
Blå

Styrke:
Normal,

Størrelse:
Løssnus,

Type:
Løssnus

40?.ToString()

Smak:
Traditional

Traditional
999,00 kr

10-pack