Tobakk

Tobakk er et såkalt «urteprodukt», laget av bladene fra tobakkensplanter (Nicotiana). Av de ca. 75 planteartene, er det to som er mest brukt til tobakksproduksjon: Virginian tobakk (Nicotiana tabacum) og Peasant tobacco (Nicotiana rustica). Nicotiana-arten er overveiende innfødte i Sør-Amerika, også i Australia og Nord-Amerika. Bruken er godt utbredt i mange deler av Sør-Amerika, Afrika, Europa, Asia, og så langt som Oseania. Tobakksplanter blir også dyrket lokalt i andre land