Vestfold

Vestfold

Snusrapporten 2018 - Vestfold


1. Hvorfor velger du å kjøpe din snus på nettet? (Flere svar mulig)
51% Det er enklere
84% Det er billigere
11% Utvalget er større
9% Annen Årsak

2. Hvor lenge har du brukt snus?
0% Mindre enn ett år
29 % 1-5 år
38% 6-10 år
29% 11-20 år
4% Mer enn 20 år

3. Kjøper du ulike snustyper eller merker?
51% Nei, jeg snuser bare en type snus
36% Ja, opp til 2 typer eller merker
11% Ja, 3-5 typer eller merker
2% Ja, mer enn 5 andre typer eller merker

4. Hvofor snuser du flere ulike typer og merker?
14% Jeg har ulike behov på ulike tider av året
64% Jeg vil teste nye typer og merker
9% Jeg snuser ulikt avhengig av om det er hverdag eller fest
0% Jeg snuser nikotinfritt når familien ser på
0% Det er for dyrt å bare snuse min favorittsnus

5. Hvorfor begynte du å snuse?
53% Jeg sluttet å røyke
36% Jeg ville prøve og likte det
4% Gruppepress
0% Jeg synes det var kult
7% Annen årsak

6. De som svarte at de begynte å snuse fordi de sluttet å røyke, hvordan føler de seg etter byttet?
50% Mye bedre
42% Bedre
8% Uforandret
0% Dårligere
0% Mye dårligere

7. Hva ville du si at er fordelen med å snuse istedet for å røyke? (Flere svar mulig)
75% Jeg kan snuse på steder hvor jeg ikke kan røyke
67% Det lukter ikke like ille
67% Det er ikke like farlig
25% Det er billigere
38% Det føles bedre
4% Annen årsak

8. "Kan jeg få en snus?" Hvilken av de følgende beskrivelsene passer best deg?
51% Jeg deler mer snus enn jeg får av andre
2% Jeg får mer snus av andre enn jeg deler
47% Det er jevnt

9. Hvor ofte snuser du?
96% Hver dag
2% Noen ganger i uken
2% Noen ganger i mnd
0% Et par ganger i året
0 % Sjeldnere

10. Hvor mye snuser du?
2% Sjeldnere
18% En boks i uken
53% En halv boks hver dag
27%En boks hver dag
0% 2-3 bokser hver dag
0% Mer enn 3 bokser hver dag

11. Når tar du vanligvis dagens første snus?
7% Før 06.00
51% 06.00-08.00
27% 08.00-10.00
4% 10.00-12.00
4% 12.00-14.00
0% 14.00-16.00
2% Etter 16.00

12. Hvor sosialt akseptabelt er det å snuse etter din mening? Skala 1 (ikke akseptert i det hele tatt) til 5 (helt akseptert)
0% 1
4% 2
4% 3
31% 4
60% 5

13. Har du testet tobakksfri snus?
11% Ja, jeg snuser det jevnlig
51% Ja, jeg har testet det
38% Nei

14. Har du testet nikotin- og tobakksfri snus?
7% Ja, jeg snuser det jevnlig
36% Ja, jeg har testet det
58% Nei

15. Har du prøvd gjør det selv snus?
0% Ja, jeg snuser gjør det selv snus til vanlig
18% Ja, jeg har prøvd det
82% Nei


Om undersøkelsen
Undersøkelsen ble utført i løpet av mars måned blant Snuslagerets kunder. Totalt deltok 1.875 personer i undersøkelsen.