Trøndelag

Trøndelag

Snusrapporten 2018 - Trøndelag


1. Hvorfor velger du å kjøpe din snus på nettet? (Flere svar mulig)
54% Det er enklere
85% Det er billigere
21% Utvalget er større
4%   Jeg vil ikke at noen skal se at jeg kjøper snus
1%   Annen Årsak

2. Hvor lenge har du brukt snus?
4%    Mindre enn ett år
32 % 1-5 år
31% 6-10 år
22% 11-20 år
11% Mer enn 20 år

3. Kjøper du ulike snustyper eller merker?
51% Nei, jeg snuser bare en type snus
34% Ja, opp til 2 typer eller merker
14% Ja, 3-5 typer eller merker
1% Ja, mer enn 5 andre typer eller merker

4. Hvofor snuser du flere ulike typer og merker?
14% Jeg har ulike behov på ulike tider av året
60% Jeg vil teste nye typer og merker
18% Jeg snuser ulikt avhengig av om det er hverdag eller fest
4% Jeg snuser nikotinfritt når familien ser på
1% Det er for dyrt å bare snuse min favorittsnus

5. Hvorfor begynte du å snuse?
39% Jeg sluttet å røyke
50% Jeg ville prøve og likte det
3% Gruppepress
0% Jeg synes det var kult
8% Annen årsak

6. De som svarte at de begynte å snuse fordi de sluttet å røyke, hvordan føler de seg etter byttet?
64% Mye bedre
24% Bedre
12% Uforandret
0% Dårligere
0% Mye dårligere

7. Hva ville du si at er fordelen med å snuse istedet for å røyke? (Flere svar mulig)
64% Jeg kan snuse på steder hvor jeg ikke kan røyke
67% Det lukter ikke like ille
64% Det er ikke like farlig
29% Det er billigere
41% Det føles bedre
3% Annen årsak

8. "Kan jeg få en snus?" Hvilken av de følgende beskrivelsene passer best deg?
47% Jeg deler mer snus enn jeg får av andre
2% Jeg får mer snus av andre enn jeg deler
51% Det er jevnt

9. Hvor ofte snuser du?
99% Hver dag
0% Noen ganger i uken
0% Noen ganger i mnd
0% Et par ganger i året
1 % Sjeldnere

10. Hvor mye snuser du?
2% Sjeldnere
15% En boks i uken
49% En halv boks hver dag
34% En boks hver dag
1% 2-3 bokser hver dag
0% Mer enn 3 bokser hver dag

11. Når tar du vanligvis dagens første snus?
7% Før 06.00
60% 06.00-08.00
24% 08.00-10.00
4% 10.00-12.00
2% 12.00-14.00
0% 14.00-16.00
1% Etter 16.00

12. Hvor sosialt akseptabelt er det å snuse etter din mening? Skala 1 (ikke akseptert i det hele tatt) til 5 (helt akseptert)
1% 1
2% 2
16% 3
27% 4
54% 5

13. Har du testet tobakksfri snus?
5% Ja, jeg snuser det jevnlig
44% Ja, jeg har testet det
51% Nei

14. Har du testet nikotin- og tobakksfri snus?
2% Ja, jeg snuser det jevnlig
45% Ja, jeg har testet det
53% Nei

15. Har du prøvd gjør det selv snus?
1% Ja, jeg snuser gjør det selv snus til vanlig
13% Ja, jeg har prøvd det
86% Nei


Om undersøkelsen
Undersøkelsen ble utført i løpet av mars måned blant Snuslagerets kunder. Totalt deltok 1.875 personer i undersøkelsen.