Snusdebatt intensivert: nytt prissegment fra 39 NOK

Snusdebatt intensivert: nytt prissegment fra 39 NOK

Norge har i dag kun én prosent dagligrøykere. Snusen har i stor grad erstattet sigaretten, og prisen utgjør en viktig faktor. I en tidligere publisert VG-artikkel diskuteres det hvorvidt snusens inntog er et gode eller onde for den norske folkehelsen.

Debatten rundt snus har de siste årene rast både i internasjonale forskningstidskrift og nasjonale media. Diskusjonen har blitt intensivert i takt med at snusprisen i Norge har begynt å nærme seg svenske via netthandel: digitale netthandelsaktører har gått i bresjen for lansering av et nytt prissegment hvor man får en boks med snus ned til 39 kroner. Dette er over en halvering av snusprisen, som tidligere lå over 90 kroner.

Debatten rundt snus har de siste årene rast både i internasjonale forskningstidskrift og nasjonale media. Diskusjonen har blitt intensivert i takt med at snusprisen i Norge har begynt å nærme seg svenske via netthandel: digitale netthandelsaktører har gått i bresjen for lansering av et nytt prissegment hvor man får en boks med snus ned til 39 kroner. Dette er over en halvering av snusprisen, som tidligere lå over 90 kroner.

Unge i Norge snart røykfrie 

Det er stadig nedgang i antall dagligrøykere, noe som spesielt gjør seg synlig blant unge. I løpet av ti år har antallet røykere mellom 16 og 24 år gått ned fra 12 til én prosent i 2020. Samtidig snuser 18 prosent av denne aldersgruppen daglig – omtrent like mange som for ti år siden.

Dr. polit og seniorforsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet forsvarer snus, som han mener er mye mindre skadelig enn røyk:

– Røyking er ekstremt mye farligere enn å bruke snus. Og utviklingen er veldig positiv. Vi har gått fra bruk av helsefarlig tobakk som forbrenner - røyk er livsfarlig i forbrenningsfasen – til snus, som er langt mindre farlig, sier Lund til VG.

Lund mener vi nå kan se konturene av en røykfri ungdomsgenerasjon - noe vi skal være glade for da det er en «kjempemessig skadereduksjon for de ungdommene som har valgt snus i stedet for røyk». Han erkjenner at også snus har negative helsemessige sider, men fremhever at unge som har begynt med snus på 2000-tallet har hatt mange av de samme karakteristika som særmerket røykerne. Det er ifølge forskeren en gruppe som trolig ellers ville begynt å røyke.

Les hele artikkelen her.