Skruf gjør det enklere med nye navn!

Skruf gjør det enklere med nye navn!

 

Skruf får nye kortere navn, og produktnavnet vises på topplokket. Du vil fortsatt kunne se det gamle navnet på sideetiketten. Det finnes 4 ulike styrkegrader i Skruf-porteføljen, som tidligere ble symbolisert med prikker. Styrken er nå vist på denne måten, med #(tall): #2 er original styrke, #3 er sterk styrke, #4 er xtra sterk styrke og #5 er ultra sterk styrke. Det er ikke endret noe på produktinnholdet av snusen.

For å gjøre overgangen så enkel som mulig for deg, har vi opprettet lister der du kan se hvilket nytt navn favorittproduktet ditt har.

 

Gammelt og nytt navn

Skruf Super White Red Rhuby Slim #3 (Skruf Super White Red Rhuby #3)

Skruf Super White Cassice Slim #2 (Skruf Super White Cassice #2)

Skruf Super White Fresh Slim #2 (Skruf Super White Fresh #2)

Skruf Super White Fresh Slim #3 (Skruf Super White Fresh #3)

Skruf Super White Fresh #4  (nyhet mai 2019)

Skruf Fresh White Superslim #2 (Skruf Fresh Superslim #2)

Skruf Bjørnebær White Slim #2 (Skruf Bjørnebær #2)

Skruf Fresh White Slim #2 (Skruf Fresh #2)

Skruf Fresh Stark White Slim #3 (Skruf Fresh #3)

Skruf Fresh Xtra Stark White Slim #4 (Skruf Fresh #4)

Skruf Fresh Ultra Stark White Slim #5 (Skruf Fresh Ultra #5)

Skruf Nordic White Slim #2 (Skruf Nordic #2)

Skruf Polar Stark White Slim #3 (Skruf Polar #3)

Skruf Original White Slim #2 (Skruf White Slim #2)

Skruf Stark White Slim #3 (Skruf White Slim #3)

Skruf Original White #2 (Skruf White #2)

Skruf Stark White #3 (Skruf White #3)

Skruf Xtra Stark White #4 (Skruf White #4)

Skruf Original Portion #2 (Skruf Portion #2)

Skruf Stark Portion #3 (Skruf Portion #3)

Skruf Xtra Stark Portion #4 (Skruf Portion #4)

Skruf Stark Løs #3 (Skruf Løs #3)