Regjeringen diskuterer snusforbud

Regjeringen diskuterer snusforbud

VG melder at regjeringen er i diskusjoner rundt innstramming av tobakkspolitikken. Et av tiltakene de ser på er visstnok å forby visse populære smaker på snus som mint og lakris.

Helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Hans Inge Myrvold, sier at et eventuelt smaksforbud ikke har vært hovedfokuset:

«Men ja, det har vært på bordet. Særlig har vi sett på hvordan andre land har håndtert dette.»
 

Et annet tiltak som visstnok vurderes er et livstidsforbud for personer født etter et visst årstall mot å kjøpe tobakk eller snus. Kreftforeningen foreslår i deres innspill til Folkehelsemeldingen et forbud for alle som er født etter 2010 mot å kjøpe tobakk eller snus.

Ingvild Kjerkol som er helseministeren vil i mars presentere den nye Folkehelsemeldingen hvor det legges opp til en innstramming av tobakkspolitikken.
 

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Even A. Røed, sier følgende til VG:

«Vi jobber med en tobakksstrategi som har som mål å redusere tobakksskader i samfunnet. Det viktigste den kan gjøre er hindre at flere begynner å bruke tobakk.»
 

Hele saken leser du her hos VG.