Nå vil han fjerne topplokket på snusboksene

Nå vil han fjerne topplokket på snusboksene

Og vurderer å kreve rette kanter på boksene.
 

I 2014 ble det solgt 58 214 730 bokser posesnus i Norge. Det tilsvarer omtrent 1,4 milliarder snuspriller.

Inntil nå har brukerne kunnet plassere den brukte snusen i et rom på toppen av snusboksen. Det vil Helse- og omsorgsdepartementet ha slutt på.

I «høringsnotat om forslag til standardiserte tobakkspaknigner og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3», som ble sendt ut før påske, tar helseminister Bernt Høie (H) til orde for flere tiltak som skal redusere bruken av røyk og snus i Norge.

Et av forslagene er at de vil fjerne topplokket på snusboksene, det lille rommet der man legger brukt snus.

– Departementet foreslår at snusboksene standardiseres når det gjelder form og materiale. En rekke snusprodukter med utradisjonell design har kommet på markedet de siste årene, noe som har bidratt til produktets økte appell overfor ungdom. Departementet anser derfor at det er spesielt viktig å standardisere disse produktene, står det i notatet.
 

– Departementet har foreslått at snusboksene skal ha et enhetlig flatt lokk. Dette innebærer at det ikke lenger vil være tillatt med et lokk oppe på lokket av snusboksen eller andre designelementer som kan øke attraktiviteten overfor unge.
 

Rette kanter Departementet vurderer i tillegg om det skal bli slutt på forskjellige størrelser og typer, som slim, long, mini, max og pre-baked.
 

– Vi ber også om innspill på om det er behov for å regulere boksenes form ytterligere, herunder om de bør pålegges å ha rette kanter.
 

Blant de andre forslagene i høringsnotatet fra depratementet, er påbud om standardiserte tobakkspakninger, der alle skal ha fargen Pantone 448 C.

Krav til åpningsmekanisme Andre detaljer departementet ønsker å regulere er: «flater, foring, innpakningsmateriale, innlegg og forsegling, strekkode og kalibreringsmerke og pakningselementer»

 

– Det foreslås videre visse krav til materialbruk, størrelse, form og åpningsmekanismer for enkelte tobakkspakninger, og regler om tillatt utforming av merkenavn og variantnavn og merking av informasjon om produsent, og regulering av merking av innhold og vekt i tobakkspakninger, og at enkelte av tobakksproduktene til en viss grad standardiseres når det gjelder papir, farge og merking av merke- og variantnavn, står det i notatet.

 

Alle forslagene innbefatter også produkter i tax-free-butikker og spesialforretninger for tobakk.

Kan få negativ bieffekt Forsker Karl Erik Lund i Sirus tror standardisering av snusbokser kan ha noe for seg, men legger til at trekket også kan få en negativ effekt. Lund tror at den frie utformingen av innpakningene tidligere har bidratt til å trekke folk over fra røyking til snusing.

 

– Ved å ta vekk den fordelen snusmerkene har gjennom utformingen av boksene kan standardiseringen virke etter målsettingen. Dette må politikerne veie opp mot den negative bieffekten der snusere heller velger røyk, sier Lund.

 

Når det gjelder å forby visse typer snus, tror Lund at myndighetene vil møte en hard kamp mot bransjen.

 

– Dette er et langt mer alvorlig inngrep sett fra fra bransjens sitt synspunkt. Dette vil de trolig motsette seg, sier Karl Erik Lund.

 

8. april 2015
Karl Martin Jakobsen Eugene Brandal Laran

Lenke til artikkelen her