Kaklende galskap fra sunnhetstyranniet skriver Egon Holstad

Kaklende galskap fra sunnhetstyranniet, skriver Egon Holstad i VG-kronikk

Egon Holstad som selv snuser, er ikke videre imponert over de mulige nye snus- og tobakkrestriksjonene regjeringen visstnok diskuterer.

Her er noen utvalgte sitat fra hans kronikk i VG:
 

«Det er viktig å skille mellom nyansene i denne saken. «Ønsker et tobakksfritt Norge» og «livsvarig tobakksforbud for kommende generasjoner» ligner muligens på hverandre, men mens det ene er et hårete mål, slik man sier at det er en nullvisjon for selvmord, trafikkdød eller mobbing, er det andre lyden av en gryende fasciststat som ønsker å innskrenke den individuelle friheten for kommende generasjoner, fordi det er somatisk sunnere.»
 

«I tillegg har Norge innført påbud av gusjegrønn emballasje som ser kliss lik ut på alle produkt (og med null beviselig effekt)»
 

«Da nytter det ikke hvor mye myndighetene forbyr alt de ikke mener er sunt. Nå er det snus og røyk. Neste gang er det øl, vin og brennevin. Så er det sukkeret, og dernest salt. Helse-woke, burde det kalles.»
 

Les hele kronikken her hos VG.