Frp-topp angriper Helsedirektoratet etter snus-nekt

Etter snus-nekt: Frp-topp angriper Helsedirektoratet

– Jeg mener det er for mange moralister i Helsedirektoratet. De ønsker ikke å behandle disse søknadene, sier Åshild Bruun-Gundersen.

 

Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson for Frp, mener helsedirektoratet overformynder og har blitt en «stat i staten» når de ikke vil behandle søknader om å selge tobakksfri snus i Norge.

 

I sommer måtte British American Tobacco trekke sin tobakksfrie snus fra det norske markedet, etter en lang kamp mot Helsedirektoratet. Snusen inneholder nikotin, men ikke tobakk. I Norge er det nemlig forbudt å produsere eller selge nye tobakks- og nikotinprodukter.

Hvis man kan dokumentere at et nytt produkt er vesentlig mindre helseskadelig enn det som allerede er på markedet, kan man imidlertid søke om dispensasjon fra dette. Det har flere produsenter av tobakksfri snus gjort, men Helsedirektoratet vil ikke behandle søknadene.

 

Venter på EU-snusdirektiv

Helsedirektoratet begrunner avslagene med at de venter på EUs nye tobakksdirektiv, og at de ikke vil innvilge dispensasjon for nye tobakks- og nikotinprodukter før det er på plass.

Det provoserer Bruun-Gundersen:

– Det er jo overhodet ikke noen vits i å vente på EU-direktivet. Vi har en åpning i dagens regelverk for å tillate nye nikotinprodukter hvis man kan dokumentere at de er mindre skadelige. Da er det helt feil at Helsedirektoratet i realiteten trenerer dette, sier hun.

Hun har derfor sendt inn et skriftlig spørsmål til folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp). Der ber hun Michalsen se på om Helsedirektoratet har gitt aktørene en reell behandling, og om hun om nødvendig vil instruere dem til å behandle søknadene på nytt.

Bruun-Gundersen kaller det en «parodi» at Helsedirektoratet nekter selskap å selge tobakksfri snus i Norge, når Stortinget har bestemt at man ønsker et tobakksfritt samfunn.

Helsedirektoratet ønsker ikke å svare på kritikken på nåværende tidspunkt, fordi den kommer i forbindelse med et skriftlig spørsmål stilt til statsråden. De mener statsråden må ha svart på spørsmålet før de kan uttale seg.

 

- Politikerne burde skjære gjennom

Seniorforsker på tobakk ved Folkehelseinstituttet, Karl Erik Lund, er klar på at han mener de tobakksfrie snusvariantene er langt mindre helseskadelige enn de med tobakk.

– De har ikke de potensielt kreftfremkallende stoffene i tobakk. Nikotin er skadelig for noen pasientgrupper, og er blodtrykksøkende. Men på dette dosenivået vil det være veldig milde følgeskader, sier han.

– Når man hindrer det produktet, beskytter man de eksisterende produktene mot konkurranse fra et mindre skadelig produkt. Er det smart folkehelsepolitikk?

 

 

 

Frp-topp angriper Helsedirektoratet etter snus-nekt

Lund sier man har havnet i et vakuum, der et regelverk er gjeldende, mens man venter på EU-direktivet som ikke vil gjelde i Norge før etter 2020.

– En av produsentene klaget avslaget inn til departementet, som har opphevet Helsedirektoratets vedtak og bedt dem realitetsbehandle denne søknaden. Men så kan man også stille spørsmål ved om politikerne burde skjære igjennom, og sagt at man må ha et midlertidig regelverk når situasjonen er slik den er i dag, så vi unngår å beskytte de farligste produktene og skaper mindre forvirring.

I svaret på klagen til aktøren Lund viser til, skriver departementet at de anser at Helsedirektoratet har avvist aktørens søknad på uriktig grunnlag. Ikke alle aktørene som ønsker å selge tobakksfri snus i Norge har sent inn en dispensasjonssøknad til Helsedirektoratet.

Av: Martha Holmes (vg.no)
Publisert: 25.10.18

Lenke til artikkelen her