Kjøp og Salgsbetingelser

Generelle salgsbestemmelser

Northerner Scandinavia AS, organisasjonsnummer 921463847, eier og drifter snus.com. Kontakt Telefon / SMS +47 41 24 67 88, eller E-post norge@northerner.zendesk.com

Når kunden har gjort ett kjøp/bestilling på snus.com, godtar kunden som forbruker vilkårene til snus.com.

Snus.com plikter å etterleve personvernloven, tobakksloven, og vedlikeholde nettsiden med produkter og priser. Dette kjøpet er regulert av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett, og snus.com sine vilkår. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes rettigheter og plikter for handel av tobakk.

Personopplysninger

Kunden plikter ved kjøp å registrere korrekt navn, adresse, telefonnummer og epostadresse, og vedlikeholde personopplysningene ved registrering i vårt kunderegister og under all autoutfylling. Opplysningene brukes primært til kundekontakt, ordrehåndtering, betaling og fraktinformasjon.

Se også personopplysninger under «Sikkerhet & Autoutfylling • Vilkår Klarna» i «kassen» på nettsiden.

I henhold til personloven, kan personopplysningene slettets ved å kontakte snus.com skriftlig. Betalings- og ordreinformasjon som er registrert ved tidligere kjøp, kan ikke slettes.

Krav til alder

Snus.com har alderskontroll på nettsiden.

I henhold til Tobakkskadelovens § 17 må du være over 18 år for å kjøpe tobakk. Er snus.com i tvil om din alder, starter vi en undersøkelse, og forbeholder oss retten til å be om ytterligere dokumentasjon. Den som på uærlig vis har kjøpt tobakksvarer fra snus.com uten å oppfylle kravet til alder, risikerer å få slettet bestillingen, og må returnere produktene for egen regning, og «kan» tape kjøpesummen. Vi vil/kan også anmelde forholdet til Politiet, også der en «voksen» kjøper til personer under 18 år.

Priser

Prisene på nettsiden inkluderer tobakksavgift, tollavgifter og merverdiavgift. Prisene inkluderer ikke fraktkostnader som det opplyses om separert i kassen. Klarna står for inndrivelse av penger for snus.com, og har derfor opplysningsplikt ovenfor forbruker om eventuelle tilleggskostnader. Forbruker skal kunne kjøpe gebyrfritt, og eventuelt med kostnader for andre betalingstjenester.

Ordrebehandling

Bestillinger som er mottatt før kl. 15.30 alle virkedager, og om varene er på vårt lager, blir sendt ut samme virkedag. Varer som ikke er på lager ettersendes snarest mulig. Ordrebekreftelsen blir sendt til din epostadresse.

Snus.com er ikke ansvarlig for bestillinger som kanselleres som følge av manglende betaling, eller Force majeure som en ytre, plutselig eller ekstraordinær hendelse av et visst omfang og av en slik art at den hindrer snus.com i å oppfylle avtalen, og som snus.com ikke har kontroll over eller rimelig kunne forutsett. Dette inkluderer tidsbrudd på dataoverføringer og nettverksbrudd.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillingen eller deler av den, dersom: Du er under 18 år; Produktet ikke lenger er i salg, eller er trukket tilbake av ulike årsaker; Produktet er utsolgt, og vi ikke får produktet inn igjen i overskuelig fremtid; Produktet er lagt inn på nettsiden vår med feil informasjon eller pris; Myndighetene stopper salget som følge av nytt lovverk eller lignende.

Du vil få nærmere beskjed fra oss dersom vi må kansellere hele eller deler av bestillingen din. Du vil/kan få tilbud om kompensasjon der det er aktuelt dersom kanselleringen ikke skyldes underlagte lover og regler, eller annen spesiell årsak.

Betaling - Klarna

Klarna er en bank, og har ansvaret for en sikker netthandel, og at produktene blir betalt gjennom de betalingsmulighetene som vises i «kassen» på snus.com. Faktura finnes på Klarna.no, og sendes ut på E-Post av Klarna samtidig som varene forlater nettbutikken. Bruk av debetkort og kredittkort forblir reservert på kundens konto, inntil varene pakkes og forlater nettbutikken.

Klarna krever personnummer for verifisering av alder, samt for å se om kunden finnes i kunderegisteret, og for visning av de ulike betalingsalternativer på nettsiden. Bank Id brukes for å verifisere at det er riktig person som gjør handelen. Klarna henter ut kredittinformasjon der det er behov, og etter personvernloven.

Klarna kundeservice: hello@klarna.no

Frakt

For å sikre levering av pakken, forplikter kunden seg til å oppgi korrekt navn, adresse, telefonnummer og epostadresse til snus.com, merket postkassen, samt være registrert https://www.posten.no/adressetjenester/min-adresse hos Posten, slik at pakken kommer frem. CO-adresse må inneholde navnet på den personen som står registrert på leveringsadressen. For å unngå retur, ta eventuelt kontakt med snus.com på telefon eller SMS på +47 41 24 67 88.

Postens leveringstid er normalt mellom 1-3 virkedager. Sporingen «kan» ta opptil 24 timer før den virker. Snus.com er ikke ansvarlig for postforsinkelser som er forårsaket av Posten / Bring.

Fraktkostnaden fremkommer i kassen, og er gjeldende for kundens ordre. Snus.com forbeholder seg retten til å endre fraktkostnaden på nettsiden uten forvarsel.

Snus.com sender ikke til andre land enn Norge. For andre land, se northerner.com (virker ikke i Norge).

Levering og risiko for varen

Snus.com er ansvarlig for pakken helt til levering er registrert som «utlevert» via sporing, eller når kjøperen eller en annen representant har fått pakken utlevert over disk, postkasse, eller annen leveringsmåte som bekreftes av Posten/Bring, på lik linje som at risikoen for varen går over på kjøper, eller en annen representant, når varene er utlevert i henhold til sporing, over disk, postkasse, eller annen leveringsmåte som bekreftes av Posten/Bring.

Kjøperen eller en annen representant som er mottaker av pakken, er selv ansvarlig for sikkerheten rundt mottakelsen og postkassen eller annen mottaksmåte. Snus.com er derfor ikke ansvarlig for tyveri o.l fra eller rundt postkasse, eller annen måte pakken er overlevert på av Posten / Bring.

Ved ikke mottatt pakke etter 6 virkedager etter at den er sendt, må man først kontakte Postens kundeservice: kundeservice@bring.com. Snus.com krever skriftlig dokumentasjon på at kunden har kontaktet posten for å kunne håndtere saken videre.

Pakke som ikke får plass i postkassen i henhold til sporingen, vil innen 5 virkedager etter leveringsforsøk, motta en SMS eller en E-postmelding fra Posten, om at pakken kan hentes på det lokale postkontor eller i post-i-butikk. Pakker som ikke blir hentet innen fristen (14 dager), returneres til snus.com, og kunden vil bli kontaktet.

Pakker med status som utlevert via postens sporing, er i utgangspunktet blitt levert. Vi krever derfor skriftlig dokumentasjon på at kunden har etterlyst den på E-post til posten. Med den informasjonen etterlyses deretter pakken gjennom postens bedriftskundeservice. Det forekommer feilregistreringer av sporingen og utleveringsforsinkelser. Snus.com har derfor en karantenetid på 7 virkedager fra da pakken har status som utlevert, og erfaringsmessig blir alle pakker levert.

Kunde som på uærlig vis forsøker å oppnå egen vinning med å melde pakken som «ikke levert/mottatt», som er prinsipielt levert, vil bli anmeldt til Politiet for tyveri fra snus.com / Northerner Scandinavia AS.

Klagefrist / mottatt feil produkt

Klager på manko eller feil mottatte varer må skje hurtigst mulig, og innen 10 dager etter at varen er sendt. Ring / SMS på +47 41 24 67 88, eller E-post norge@northerner.zendesk.com.

Vi sender nye varer (vare for vare), i tillegg en ferdig frankert returkonvolutt til det som er mottatt feil. Alle varer må returneres forsvarlig og i god stand, og forbeholder oss retten til å avvise defekte varer.

Bytte produkt

Snus.com bytter dine Norske varer, hvis de er salgbare, og innen begrenset mengde, og det kan dokumentere med bilder. Vi sender deg nye varer sammen med en ferdig frankert returkonvolutt. Vi forbeholder oss i tillegg retten til å be kunden om å bekoste retur, når noe er uklart, før nye varer sendes. Ring / SMS på +47 41 24 67 88, eller send E-post norge@northerner.zendesk.com.

Produktklager

Klager på produkt, må nøye dokumenteres med ordrenummer, og bilder av produktet når det oppdages, for at de skal kunne håndteres. Snus.com forbeholder seg retten til å sende klagen videre til produsent / importør. De kontakter deretter kunden, og i tillegg kan kreve annen dokumentasjon og innhenting av varen for å kunne avgjøre videre behandling. Vi gjør oppmerksom på at det er strenge myndighetsregler og lover til «Tobakk og tobakkssurrogater» i forhold til annen forbrukervare, og at «kompensasjon» ikke gis uten særlig god grunn.

Alle snusprodukter er forseglet og datostemplet av produsent, og oppbevares etter gjeldende produktbestemmelser på utsalgssted før salg.

Angrerett

Angrefristen for kjøp er 14 dager fra varen er mottatt. I henhold til Angrerettlovens § 2 er det ingen angrerett ved kjøp av varer til en samlet verdi av 300 kroner eller mindre. Angrerettlovens § 22 slår fast at forbruker plikter å returnere varene så raskt som mulig til snus.com når varen er datomerket eller har begrenset holdbarhet. Alt som returneres skal være forsvarlig pakket og kjøper sender for egen regning. Produktene må fortsatt være i salgbar tilstand. Når produktene er mottatt i god stand, vil vi refundere beløpet. Åpnede snusbokser eller defekte vil ikke bli refundert.

Vareprøver og sponsing

Snus.com må forholde seg til Tobakkskadelovens § 20 som forbyr gratis utdeling av tobakksvarer. Vi kan derfor ikke gi ut vareprøver. Loven slår fast at «enhver form for gratis utdeling av tobakksvarer til forbruker fra en fysisk eller juridisk person som driver næringsvirksomhet, er forbudt. Tilsvarende gjelder for tobakksimitasjoner og tobakkssurrogater». Med dette sponser heller ikke snus.com.

Avbestillingsrett

Forbrukerkjøpslovens § 41 gir retten til å avbestille. Avbestillingen må skje før varen er levert til forbruker. I motsatt fall kan forbruker bli erstatningspliktig overfor selger. Forbruker kan sende pakken i retur, uåpnet, for egen regning, hvis den er blitt sendt, der avbestillingen kommer etter dette.