Kjøp og Salgsbetingelser

Personalia

Kunden har ansvaret for at det føres inn, og til enhver tid finnes korrekt navn, adresse, telefonnummer og E-postadresse i vårt kunderegister. Dette brukes primært til kundekontakt, ordre, faktura, og fraktetikett.

Aldersbetingelser

I henhold til Tobakksskadeloven § 17, må alle kunder må være over 18 år. Skulle vi være i tvil om din alder, ser vi oss nødt til å forbeholde oss retten til å be om riktig dokumentasjon på alder. De som på uærlig vis har kjøpt varer på snus.com uten å være 18 år, mister sin bestilling og innbetalte penger.

Betaling

Snus.com har kortbetaling og faktura, og alle priser på nettsiden er inkludert tollavgifter og moms.

Det skal mottas informasjon på E-post når betalingen er blitt gjennomført, og deretter fremgangen i ordrebehandlingen.

Ordrehåndtering

Er ordren inne i vårt system før klokken 13:00 i alle virkedager, og vi har varer på lager, er det en garanti for at ordren blir sendt samme dag.

Snus.com gjør alt for at kunden skal få sine varer, og derfor forsøker vi å få sendt ut så mange som mulig hver virkedag, i henhold til vår kapasitet. Alle produkter som er på lager vil bli sendt, og resterende som ikke er på lager vil bli ettersendt så fort vi får inn nye varer på lager. Det skal mottas en ordrebekreftelse på E-post.

Ordre som automatisk blir kansellert på grunn av manglende betaling, eller betalingsproblemer står ikke snus.com / Northerner Scandinavia ansvarlig for.

Frakt

Kunden er pliktig til å oppgi riktig navn, adresse, telefonnummer og mailadresse til snus.com, og være registrert i postens register, for at pakken skal kunne komme frem. Dette innebærer også eventuelt flyttemelding til posten.

Kunden plikter også til å ha merket postkassen med tydelig navn. Samme postkasse må kunne ha plass til en pakke som er bestilt. CO adresser har vi erfaringer med at ikke alltid kommer frem. Ta kontakt med snus.com for å veiledning.

Pakke i postkassen med eller uten sporing som er for stor eller ikke får plass i postkassen, sender posten en SMS eller E-post til kunden når pakken kan hentes på postkontoret / postibutikk, pakke som ikke hentes ut, returneres til snus.com.

Postens leveringstid er 2 virkedager, og de tar forbehold om forsinkelser av ulike grunner. Snus.com står ikke ansvarlig for forsinket post, post som er stjålet, eller blitt borte i postgangen. Dette gjelder særdeles pakker som ikke kan kvitteres ut av mottaker, som skal leveres i postkassen

Etter at pakken(e) er overlevert Posten fra snus.com, er pakken(e) snus.com sitt ansvar frem til pakken(e) har fått status i postens sporingssystem: «Sendingen er utlevert». Kunden har mottatt sporingskoden på mail eller SMS, eller begge. Etter dette, er pakken(e) kundens eget ansvar og risiko. Dersom mottaker (kunden) ikke har mottatt pakken, og den ikke er mottatt i retur til snus.com etter ca. 4 uker (20 virkedager) etter at den ble sendt, er pakken å anse som tapt. Det ytes ikke noen form for erstatning for slike «tapte» postsendinger av posten eller fra snus.com.

Alle klager på ikke mottatt eller savnede pakker, må rettes direkte til postens kundeservice: kundeservice@bring.com eller ring 22 03 00 00

Kanselering av ordre

Vi forbeholder også retten til å kunne kansellere din bestilling, eller deler av denne, dersom:

  • Du er under 18 år
  • Produktet selges ikke lenger, eller er trukket tilbake av en eller annen grunn
  • Produktet er utsolgt, og vi får umiddelbart ikke ny leveranse av ulike grunner
  • Produktet er lagt inn på nettsiden med graverende feil, mangler eller pris
  • Myndighetene stopper salget, med grunnlag i ulike årsaker, eksempelvis nye lover, osv.

Kansellerer vi hele eller deler av din ordre, vil du få beskjed om det. Gjelder ikke kanseleringen spesielle begrunnelser som berører de lover og regler vi er underlagt, vil du sammen med informasjonen få vite hva vi kan tilby som erstatning, der vi har mulighet.

Vareprøver

Snus.com gir ikke ut vareprøver i henhold til Tobakksskadeloven § 20, der det er et forbud mot gratis utdeling av tobakksvarer. Det gjelder «Enhver form for gratis utdeling av tobakksvarer til forbruker fra en fysisk eller juridisk person som driver næringsvirksomhet, er forbudt. Tilsvarende gjelder for tobakksimitasjoner og tobakkssurrogater.»

Klagefrist

En klage på manko eller feil vare må skje innen 10 dager etter at varen er sendt fra snus.com

Angrerett

Angrefristen er 14 dager fra varen er i fysisk besittelse.

Det er ikke angrerett på varer i henhold til unntaket i angrerettloven i § 2, om salg av varer når den samlede summen er 300 kroner eller mindre.

Ved bruk av angreretten bortfaller partenes forpliktelser. Northerner Scandinavia tilbakefører betalingen som er mottatt, etter at forbruker har sendt alle varene tilbake uåpnet for egen regning, og er mottatt av Northerner.

Forbruker plikter å sende varene så raskt som mulig tilbake til snus.com, da dette er varer med kort holdbarhetsdato, i henhold til angrerettloven § 22 av varer som forringes eller raskt går ut på dato.

Avbestillingsrett

Forbrukerkjøpsloven § 41 har regler om avbestillingsrett. En avbestilling må skje før varen er levert til forbrukeren, og forbrukeren kan her måtte betale erstatning til selger.