Kjøp og Salgsbetingelser

Personopplysninger

Kundene har selv ansvaret for registrering med korrekt navn, adresse, telefonnummer og epostadresse i vårt kunderegister. Opplysningene brukes primært til kundekontakt, bestillinger, faktura og fraktinformasjon.

Krav til alder

I henhold til Tobakkskadelovens § 17 må du være over 18 år for å kjøpe tobakk. Er vi i tvil om alderen din, forbeholder vi oss retten til å be om ytterligere dokumentasjon. De som på uærlig vis har kjøpt tobakksvarer fra snus.com uten å oppfylle kravet til alder, risikerer å få slettet bestillingen og tape kjøpesummen.

Betaling

Snus.com aksepterer betaling med kort og faktura. Alle priser på nettsiden vår inkluderer tollavgifter og merverdiavgift. Du får detaljert informasjon om levering sendt til din epostadresse straks betalingen er mottatt.

Ordrebehandling

Ordren sendes ut samme dag dersom bestillingen er i vårt ordresystem før kl 13:00 alle virkedager, og varen er på lager. Snus.com strekker seg langt for at du skal få varene dine så fort som mulig. Lagervarer blir sendt straks, mens varer som ikke er på lager blir ettersendt så snart de kommer inn. Ordrebekreftelsen blir sendt til din epostadresse.

Snus.com/Northerner Scandinavia er ikke ansvarlig for bestillinger som kanselleres på grunn av manglende betaling.

Frakt

Kunden forplikter seg til å oppgi korrekt og tydelig navn, adresse, telefonnummer og epostadresse til snus.co. Du må være registrert med korrekt adresse hos Posten slik at pakken kommer frem. Skal du eller har du flyttet, må du huske å registrere deg hos Posten med ny adresse.

Kunden plikter også å merke postkassen med tydelig navn. Postkassen må ha plass til mindre pakkepost. Erfaringsmessig er det vanskelig å nå frem til bestiller på en c/o-adresse. Ta gjerne kontakt med snus.com hvis du er i tvil om adressen din er tilstrekkelig.

Dersom pakken ikke får plass i postkassen, får du en SMS eller en epostmelding fra Posten om at pakken kan hentes på postkontoret eller i post-i-butikk. Pakker som ikke blir hentet innen fristen, returneres til snus.com.

Postens leveringstid er 2 virkedager, med forbehold om forsinkelser. Snus.com er ikke ansvarlig for forsinkelser som hører inn under Postens ansvarsområde, slik som tyveri av post eller post som blir borte i postgangen. Dette gjelder i særdeleshet pakker som leveres i postkassen, og som ikke kvitteres ut av mottaker.

Når pakken er innlevert til Posten av snus.com og registrert i Postens sporingssystem, er ikke lenger snus.com ansvarlig for sendingen. Straks kunden mottar sporingskoden på epost og/eller SMS, og sendingen ansees som «utlevert», overføres ansvar og risiko til kunden. Dersom kunden likevel ikke mottar pakken, og den ikke er kommet i retur til snus.com etter 20 virkedager (ca 4 uker) etter at den ble sendt, ansees pakken som tapt. Det ytes ingen form for erstatning for tapte postsendinger, verken fra Posten eller snus.com.

Alle klager på pakker som ikke er mottatt eller savnet må rettes direkte til Postens kundeservice: kundeservice@bring.com eller telefon 22 03 00 00.

Kansellering av ordre

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av den, dersom:

  • Du er under 18 år
  • Produktet ikke lenger er i salg, eller er trukket tilbake av ulike årsaker
  • Produktet er utsolgt, og vi ikke får produktet inn igjen i overskuelig fremtid
  • Produktet er lagt inn på nettsiden vår med feil informasjon eller pris
  • Myndighetene stopper salget grunnet nytt lovverk eller lignende

Du vil få nærmere beskjed fra oss dersom vi kansellerer hele eller deler av bestillingen din. Skyldes ikke kanselleringen lover og regler vi er underlagt, vil du få tilbud om kompensasjon der det er aktuelt.

Vareprøver

Snus.com må forholde seg til Tobakkskadelovens § 20 som forbyr gratis utdeling av tobakksvarer, og kan derfor ikke gi ut vareprøver. Loven slår fast at «enhver form for gratis utdeling av tobakksvarer til forbruker fra en fysisk eller juridisk person som driver næringsvirksomhet, er forbudt. Tilsvarende gjelder for tobakksimitasjoner og tobakkssurrogater».

Klagefrist

Klager på manko eller feilvarer må skje innen 10 dager etter at varen er sendt fra snus.com.

Angrerett

Angrefristen for kjøp er 14 dager fra varen er mottatt..

I henhold til Angrerettlovens § 2 er det ingen angrerett ved kjøp av varer til en samlet verdi av 300 kroner eller mindre.

Ved bruk av angreretten bortfaller partenes forpliktelser. Northerner Scandinavia tilbakefører kjøpesummen når forbruker har returnert varene uåpnet for egen regning, og betalingen er registrert hos Northerner.

Angrerettlovens § 22 slår fast at forbruker plikter å returnere varene så raskt som mulig til snus.com når varen er datomerket/har begrenset holdbarhet.

Avbestillingsrett

Forbrukerkjøpslovens § 41 har klare regler om retten til å avbestille. Avbestillingen må skje før varen er levert til forbruker. I motsatt fall kan forbruker bli erstatningspliktig overfor selger.