Kjøp og Salgsbetingelser

Personopplysninger

Kundene har selv ansvaret for registrering med korrekt navn, adresse, telefonnummer og epostadresse i kunderegisteret vårt. Opplysningene brukes primært til kundekontakt, bestillinger, faktura og fraktinformasjon.

Krav til alder

I henhold til Tobakkskadelovens § 17 må du være over 18 år for å kjøpe tobakk. Er vi i tvil om alderen din, forbeholder vi oss retten til å be om ytterligere dokumentasjon. Den som på uærlig vis har kjøpt tobakksvarer fra snus.com uten å oppfylle kravet til alder, risikerer å få slettet bestillingen og tape kjøpesummen.

Betaling

Snus.com aksepterer betaling med kort og faktura. Prisene på nettsiden vår inkluderer tollavgifter og merverdiavgift. Du får detaljert informasjon om levering sendt til din epostadresse straks betalingen er mottatt.

Ordrebehandling

Er bestillingen i vårt ordresystem før kl. 13.00 alle virkedager og varene er på lager hos oss, blir bestillingen sendt ut samme dag. Vi strekker oss langt for at du skal få varene dine så fort som mulig. Lagervarer blir sendt straks. Varer som ikke er på lager ettersendes så snart de kommer inn igjen. Ordrebekreftelsen blir sendt til din epostadresse.

Snus.com er ikke ansvarlig for bestillinger som kanselleres som følge av manglende betaling.

Frakt

Kundene forplikter seg til å oppgi korrekt og tydelig navn, adresse, telefonnummer og epostadresse til snus.com. Du må være registrert med korrekt adresse hos Posten slik at pakken kommer frem. Skal du eller har du flyttet, må du huske å registrere deg hos Posten med ny adresse.

Kundene plikter også å merke postkassen med tydelig navn. Postkassen må ha plass til mindre pakkepost. Husk at det er vanskelig å nå frem til deg på en c/o-adresse. Ta derfor kontakt med snus.com hvis du er i tvil om adressen din er tilstrekkelig.

Får ikke pakken plass i postkassen, vil du få en SMS eller en epostmelding fra Posten om at pakken kan hentes på postkontoret eller i post-i-butikk. Pakker som ikke blir hentet innen fristen, returneres til snus.com.

Postens leveringstid er 1-3 virkedager, med forbehold om forsinkelser. Snus.com er ikke ansvarlig for forsinkelser som hører inn under Postens ansvarsområde, slik som tyveri av post eller post som blir borte i postgangen. Dette gjelder spesielt for pakker som leveres i postkassen, og som ikke kvitteres ut av mottaker.

Når pakken er innlevert til Posten av snus.com og registrert i Postens sporingssystem, er ikke lenger snus.com ansvarlig for sendingen. Straks kunden mottar sporingskoden på epost og/eller SMS og sendingen ansees som «utlevert», overføres ansvar og risiko til kunden. Dersom kunden likevel ikke mottar pakken, og den ikke er kommet i retur til snus.com etter 20 virkedager (ca 4 uker), ansees pakken som tapt. Det ytes ingen form for erstatning for tapte postsendinger, verken fra Posten eller snus.com.

Klager på pakker som ikke er mottatt eller er savnet må rettes direkte til Postens kundeservice: kundeservice@bring.com eller telefon 22 03 00 00.

Kansellering av ordre

Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillingen din eller deler av den, dersom:

  • Du er under 18 år
  • Produktet ikke lenger er i salg, eller er trukket tilbake av ulike årsaker
  • Produktet er utsolgt, og vi ikke får produktet inn igjen i overskuelig fremtid
  • Produktet er lagt inn på nettsiden vår med feil informasjon eller pris
  • Myndighetene stopper salget som følge av nytt lovverk eller lignende

Du vil få nærmere beskjed fra oss dersom vi må kansellere hele eller deler av bestillingen din. Du vil få tilbud om kompensasjon der det er aktuelt dersom kanselleringen ikke skyldes lover og regler vi er underlagt.

Vareprøver

Snus.com må forholde seg til Tobakkskadelovens § 20 som forbyr gratis utdeling av tobakksvarer. Vi kan derfor ikke gi ut vareprøver. Loven slår fast at «enhver form for gratis utdeling av tobakksvarer til forbruker fra en fysisk eller juridisk person som driver næringsvirksomhet, er forbudt. Tilsvarende gjelder for tobakksimitasjoner og tobakkssurrogater».

Klagefrist

Klager på manko eller feilvarer må skje innen 10 dager etter at varen er sendt fra snus.com.

Angrerett

Angrefristen for kjøp er 14 dager fra varen er mottatt.

I henhold til Angrerettlovens § 2 er det ingen angrerett ved kjøp av varer til en samlet verdi av 300 kroner eller mindre.

Ved bruk av angreretten bortfaller partenes forpliktelser. Snus.com tilbakefører kjøpesummen når forbruker har returnert varene uåpnet for egen regning, og betalingen er registrert hos Snus.com.

Angrerettlovens § 22 slår fast at forbruker plikter å returnere varene så raskt som mulig til snus.com når varen er datomerket eller har begrenset holdbarhet.

Avbestillingsrett

Forbrukerkjøpslovens § 41 har klare regler om retten til å avbestille. Avbestillingen må skje før varen er levert til forbruker. I motsatt fall kan forbruker bli erstatningspliktig overfor selger.